Lista de Compuestos

Compuesto Fórmula molécular CAS
(-)-Naringenina

C15H12O5

480-41-1
(+)-ent-Labd-7-en-13S,14S,15-triol

C20H36O3

156317-09-8
(Z)-18-Metilsferocefalina

C22H28O7

79384-03-5
(1R,4S)-1,5-Ciclo-5α-hidroxi-8α-isobutiriloxi-7α,10α-oxagermacran-12,6β-ólida

C19H26O6

156789-57-0
(11R)-11,13-Dihidropsilostachyina

C15H22O5

114246-84-3
(11R)-11,13-Dihidropsilostachyina

C15H22O5

114246-84-3
(11S)-11,13-Dihidropsilostachyina

C15H22O5

114246-83-2
(11S)-11,13-Dihidropsilostachyina

C15H22O5

114246-83-2
(16β-24R)-16,24-Epoxi-25-hidroxicicloartan-3,4-lactona

C30H48O4

881835-05-8
(4R,5S,7R,10R,11R)-7,9-Dihidroxilongipin-2-en-1-ona

C15H22O3

97335-21-2
[3E,9Z]-10-prenol

C48H78O

144785-79-5
[3E,9Z]-13-prenol

C63H102O

144785-78-4
α-Amirina

C30H50O

638-95-9
α-Friedelanol

C30H52O

5085-72-3
α-Pineno

C10H16

80-56-8
α-Pineno

C10H16

80-56-8
α-Toxicarol

C23H22O7

82-09-7
α-Toxicarol

C23H22O7

82-09-7
&beta-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Pineno

C10H16

127-91-3
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
βSitosterol

C29H50O

83-46-5
ψ-Taraxasterol

C30H50O

464-98-2
ψ-Taraxasterol

C30H50O

464-98-2

2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-(2-metilbutiril)-β-D-glucopiranosa

C17H28O9

121387-17-5

2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-(2-metilbutiril)-β-D-glucopiranosa

C17H28O9

121387-17-5
cis-Deshidrotagetona

C10H14O

33746-71-3
cis-Tagetona

C10H16O

3588-18-9
trans-Deshidrotagetona

C10H14O

33746-72-4
trans-Tagetona

C10H16O

6752-80-3
Éter 3-metílico del oleonato de metilo

C32H52O3

76936-03-3
Oleanolato de metilo

C31H50O3

1724-17-0
o-Ment-8-eno

C10H18

15193-25-6
1,2-Dietenil-4-(1-metiletiliden)ciclohexano

C13H20

149607-88-5
2-Isopropilbenzaldehído

C10H120

6502-22-3
2-Metil-3-isopropilhidroquinona

C10H14O2

55580-41-1
2,6-Dimetilbenzaldehído

C9H10O

1123-56-4
3-Isopropenil-2,5-dimetil-3,4-hexadien-2-ol

C11H18O

15448-75-6
3,3,6,6-Tetrametil-triciclo[3.1.0.02,4]hexano

C10H16

86421-24-1
4,4a,5,6-Tetrahidro-4,7-dimetilciclopenta[c]piran-1,3-diona

C10H12O3

66407-26-9
4a-Metil-1,2,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-2-naftalenamina

C11H19N

56053-03-3
Ácido o-metoxi-mandélico

C9H10O4

10408-29-4
Ácido 2-(2-hidroxi-5-metoxifenil)acético

C9H10O4

51385-18-3
Ácido crisantémico

C10H16O2

10453-89-1
Etilhidroquinona

C8H10O2

2349-70-4
Eugenol

C10H12O2

97-53-0
Fenocarquejol

C10H12O

1412-97-1
Precoceno II

C13H16O3

644-06-4
Safranal

C10H14O

116-26-7
2-Bromoargentatina A

C30H47BrO4

1638430-90-6
Oxima de argentatina A

C30H49NO4

31300-43-3
7-(3-Metilbut-2-eniloxi)cromen-2-ona

C14H14O3

10387-50-5
8β–[2,3-Epoxi-2metilbutiriloxi]-1β-hidroxi-arbusculina B

C20H26O6

79396-19-3
8β–[2,3-Epoxi-2metilbutiriloxi]-balchanina

C20H26O6

79396-16-0
Ácido ent-12β-hidroxikaur-9(11),16-dien-19-oico

C20H28O3

70219-62-4
Desacetilsesseína

C20H24O6

113482-45-4
1-Bromodihidromexicanina E

C14H17O3Br

1-Deshidroperuvinina

C15H18O4

100664-39-9
1-Fenil-1,2-di-(4-metoxifenil)-eteno

C22H20O2

25346-95-6
1-Hidroxi-3,4-dimetoxi-10-metil-9(10)acridona

C16H15NO4

96935-29-4
1-Metil-naftaleno

C11H10

90-12-0
1-Metilfenantreno

C15H12

832-69-9
1,10-Dehidrodihidromexicanina C

C14H14O3

1,2-Dehidro-3-epi-isotelekina

C15H18O3

73723-60-1
1,2-Dimetoxi-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzoquinolin-3,8,9,10-tetraol

C18H19NO6

1402703-13-2
1,2-Dimetoxi-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzoquinolin-3,8,9,10-tetraol

C18H19NO6

1402703-13-2
1,2-Diol-(2-furanil)-3-buteno

C8H10O3

1644060-25-2
1,2,3,4-Tetrametoxi-5-(2)-propenil-benceno

C13H18O4

15361-99-6
1,5-Dimetil-1,5,7-ciclodecatrieno

C12H18

20082-17-1
1′-Noraltamisina

C16H22O5

114020-65-4
1(10)-Deshidrosalviarina

C20H20O5

106092-17-5
1α2α-Epoxi-3,4α-dihidrolinearolactona

C20H22O6

135962-77-5
10-Acetoxi-8-hidroxi-7,9-di-isobutiriloxitimol

C20H28O8

143185-65-3
11-Dihidro-3-epoxibahía-I

C15H20O3

24268-52-8
11-Epidihidrocumanina

C15H24O4

6586-73-8
11-epiDihidroisotenulina

C17H24O5

A5988-99-8
11-Epitetrahidroambrosina

C15H22O3

19908-71-5
11-Hidroxitephrosina

C23H22O8

72458-85-6
11,13-Dehidroeriolina

C15H20O4

87441-73-4
11,13-Dihidro-6-epi-desacetillaurenobiolida

C15H22O3

93303-15-2
11,13-Dihidro-6-epi-laurenobiolida

C17H24O4

93236-21-6
11,13-Dihidroconchosina A

C15H20O5

84234-75-3
11,13-Dihidroconchosina B

C17H22O6

84122-43-0
11,13-Dihidroligustrina

C15H20O3

21677-89-4
12-Benzoil horminona

C27H32O5

219803-58-4
12-Metil horminona

C21H30O4

57932-76-0
12β-Hidroxicoroglaucigenin-3-O-β-D-allometilósido

C29H44O10

146830-98-0
13-Metoxi bahia I

C16H22O5

127943-02-6
15-Acetoxianhidroisocoronopilina

C17H20O5

28625-35-6
15-Acetoxiisocoronopilina

C17H22O6

28625-34-5
15-Hidroxi-7-oxo-abieta-8,11,13-trieno

C20H28O2

105037-83-0
15-Hidroxileptocarpina

C20H26O7

92356-93-9
15α-Isovalerato del ácido kaurenico

C25H38O4

32381-02-5
15α-Isovalerato del ácido kaurenoico

C25H38O4

32381-02-5
16-Bromotehuanina F

C20H19O7Br

1375063-60-7
19-Deoxiicetexona

C20H24O4

198078-75-0
19-Deoxiicetexona

C20H24O4

198078-76-1
19-Dihidro-desacetil sesseina

C20H26O6

162069-46-7
19,20-Dihidro-19-metoxibahifolina

C21H24O7

127943-00-4
19(R)-Acetoxi-19-deoxoicetexona

C22H26O6

194231-18-0
19[4→3]abeoO-demetilcriptojaponol

C20H26O3

113476-80-5
1α,10α-Epoxisalviarina

C20H20O6

1375063-57-2
1β-Glucosil-piquerol A

C16H24O7

2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-(2-metilbutiril)-β-D-glucopiranosa

C17H28O9

121387-17-5
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-(2-metilbutiril)-β-D-glucopiranosa

C17H28O9

121387-17-5
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-(2-metilbutiril)-β-D-glucopiranosa

C17H28O9

121387-17-5
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C17H26O9

121387-14-2
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C17H26O9

121387-14-2
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C17H26O9

121387-14-2
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C17H26O9

121387-14-2
2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C17H26O9

121387-14-2
2-O-Acetil-1-O-isovaleril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

C18H28O9

122769-29-3
2-O-Acetil-1-O-isovaleril-6-O-tiglil-βD-glucopiranosa

C18H28O9

122769-29-3
2-O-Acetil-1-O-isovaleril-6-O-tiglil-βD-glucopiranosa

C18H28O9

122769-29-3
2-O-Acetil-1-O-isovaleril-6-O-tiglil-βD-glucopiranosa

C18H28O9

122769-29-3
2-Hexenoato de etilo

C8H14O2

1552-67-6
2-Hidroxi-2-metil-butanoato de metilo

C6H12O3

32793-34-3
2-Hidroxi-3,4,5,6-tetrametoxiacetofenona

C12H16O6

3162-28-5
2-Hidroxi-3,4,5,6-tetrametoxiacetofenona

C12H16O6

3162-28-5
2-Hidroxi-3,4,5,6-tetrametoxiacetofenona

C12H16O6

3162-28-5
2-Hidroxi-4-metoxi-6-acetoxi-3-prenil-chalcona

C25H26O6

954377-95-8
2-Hidroxi-4-metoxibenzaldehido

C8H8O3

673-22-3
2-Hidroxi-4,5-dimetoxi acetofenona

C10H12O4

20628-06-2
2-Hidroxi-4,5-dimetoxibenzaldehido

C9H10O4

14382-91-3
2-Hidroxi-4,5,6-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

22248-14-2
2-Metil-3-isopropenilfenol

C10H12O

180092-35-7
2-Metil-3-isopropenilhidroquinona

C10H12O2

180092-33-5
2-Pentadecanona

C15H30O

2345-28-0
2-Tridecanona

C13H26O

0593-08-08
2,3-Deshidro-11α,13-dihidroconfertina

C15H20O3

16910-04-6
2,3,4,5-Tetrametoxiacetofenona

C12H16O5

30225-97-9
2,3,4,5-Tetrametoxibenzaldehído

C11H14O5

65884-12-0
2,3,4,5-Tetrametoxicinamaldehído

C13H16O5

106897-08-9
2,4-Dihidroxi-5,6,7,8,5´-pentametoxiflavona

C20H20O9

119153-14-9
2,4-Dimetoxibenzaldehido

C9H10O3

613-45-6
2,4-Dinitrofenilhidrazona de anhidrodihidroperuvinina

C21H24N4O6

13954-31-9
2,4,5-Trimetoxiacetofenona

C11H14O4

1818-28-6
2,4,5-Trimetoxibenzaldehido

C10H12O4

4460-86-0
2α,3α-Acetónido del ácido catívico

C23H38O4

88202-41-9
2β-Hidroxi-15-16 epoxi-ent-labd-8(17),13(16),14-trieno

C20H30O2

20-Desoxibahia II

C20>H24O6

127943-01-5
20-Desoxibahia II

C20H24O6

127943-01-5
20-Oxo-7α-O-metil-conacytona

C21H26O6

162069-53-6
20-Oxo-inuroyleanol

C21H28O5

156644-90-5
24R-Acetato de amblyol

C30H48O5

438191-33-4
24R-Amblyol

C28H46O4

438221-41-1
24S-Acetato de amblyol

C30H48O5

438191-36-7
24S-Amblyol

C28H46O4

438221-45-5
2Gomfosolido

C29H40O8

257938-90-2
2α-Hidroxi-7α-acetoxi-12-oxo-15:16-epoxi-neocledan-3,13(16),14-trien-18:19-ólida

C22H26O7

161840-09-1
2β-Hidroxisalvigenólida

C22H22O8

855297-49-3
3-Acetil-15-hidroxileptocarpina

C22H28O8

92356-92-8
3-Fenilsulfóxido del ácido ambrósico

C21H24O5S

3-Formil-4,6,7-trimetoxi-2-quinolona

C13H13NO5

144101-97-3
3-Formil-4,8-dimetoxi-6,7-metilenodioxi-2-quinolona

C13H11NO6

144101-96-2
3-Geranil-1-(2′-metilpropanoil)floroglucinol

C20H28O4

72008-03-8
3-Geranil-1(3-metilbutanoil)-floroglucinol

C21H30O4

72008-04-9
3-Hidroxi-2,4,5-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

97565-35-0
3-Hidroxi-2,4,5-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

97565-35-0
3-Metil-triacontano

C31H64

72227-01-1
3-Monoacetato de dihidrozaluzanina A (o Dihidrozaluzanina B)

C17H24O5

14026-82-5
3-Monoacetato de dihidrozaluzanina A (o Dihidrozaluzanina B)

C17H24O5

14026-82-5
3,4-Epoxi-2-hexanona

C6H10O2

17257-81-7
3,4,5-Trimetoxifenol

C9H12O4

642-71-7
3,5-Dinitrobenzoato de carquejilo

C17H16O6N2

A32151-09-0
3,6-Dihidroxi-2,4-dimetoxiacetofenona

C10H12O5

6962-57-8
3,7,4’-Trimetoxi-5-hidroxiflavona

C18H16O6

15486-34-7
3′,4′,5-Trihidroxi-7-metoxi flavanona

C16H14O6

51857-11-5
3β-Hidroxi-desmetilcriptojaponol

C20H28O4

98604-34-3
3βHidroxi-11&alfa;,12&alfa;-epoxi-olean-28,13βolida

C30H46O4

19897-41-7
3βSitosterol-3βglucósido

C35H60O6

474-58-8
4-(1-Metiletoxi)-1-butanol

C7H16O2

31600-69-8
4-Acetil-8-epi-inuviscólida

C17H22O4

110219-91-5
4-Acetil-isobenzofuran-1(3H)-ona

C10H8O3

853880-96-3
4-Aza-20,24-epoxi-16,25-dihidroxi-cicloartan-3-ona

C30H49NO4

1638430-91-7
4-Epidesoxiisohisterina

C17H24O4

5208-85-5
4-Metil-3-pentenal

C6H10O

5362-50-5
4,5-Dioxo-xant-1(10)-en-13β-metil-12,8β-ólida

C15H20O4

230646-23-8
4,5-Dioxo-xant-1(10)-en13α-metil-12,8β-ólida

C15H20O4

112356-43-1
4,5,6-Trimetoxirresorcinol

C9H12O5

111316-23-5
4,5,6-Trimetoxirresorcinol

C9H12O5

111316-23-5
4,6-Dimetoxi-7-prenil-2-bencil-benzofurano

C22H24O3

201732-31-2
4,6-Dimetoxi-7-prenil-2-bencil-benzofurano

C22H24O3

201732-31-2
4,6,7-Trimetoxi-1′,2′-dihidro-1′,2′-peroxi[2,3b]furoquinolina

C14H13NO6

145314-91-6
4’,8-Dimetoxi-7-hidroxiisoflavona

C17H14O5

37816-20-9
4α-Acetil-guaia-1(10)-α-epoxi-13α-metil-12,8β-ólida

C17H24O5

230646-24-9
4α-Acetil-guaia-1(10)-en-13α-metil-12,8β-ol

C17H24O4

1461-42-3
4α,5α-Epoxi-10α,14H-inuviscólida

C15H20O3

68776-54-5
4α,5β-Epoxi-8-epi-inunólida

CH20O3

87480-83-9
4α,5β-Epoxiinunólida

C15H20O3

87480-83-9
4β-Hidroxi-8α-isobutiriloxi-7α,10α-oxiguaian-12,6β-ólida

C19H26O6

156789-58-1
4β,5α-Epoxi-7α-hidroxi-8α-isobutiriloxi-trans-germacr-1(10)-en-12,6β-ólida

C19H26O6

156789-56-9
4β,5α-Epoxi-8α-isobutiriloxi-trans-germacr-1(10)-en-12,6-ólida

C19H26O5

156857-34-0
5-O-Metilobovatina

C21H20O4

69640-78-4
5-O-Metilobovatina

C21H20O4

69640-78-4
5-Acetoxi-6-acetil-2,2-dimetil-2H-1-benzopiran

C15H16O4

72934-60-2
5-Acetoxi-7-metoxi-8-prenil-flavanona

C23H24O5

954377-94-7
5-Hidroxi-6,7,4′-trimetoxiflavona

C18H16O6

19103-54-9
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenil-flavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenil-flavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavano

C21H24O3

87456-69-7
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7-metoxi-8-prenilflavanona

C21H22O4

75350-44-6
5-Hidroxi-7,4’-dimetoxiflavona

C17H14O5

5128-44-9
5-Hidroxi-7,4’-dimetoxiflavona

C17H14O5

5128-44-9
5-Metoxi-2,3-metilendioxibenzaldehido

C9H8O4

67492-67-5
5,3′-Dihidroxi-7,4′-dimetoxi flavanona

C17H16O6

5928-45-0
5,4’-Dihidroxi-7-metoxi-8-(2,3-dihidroxi-3-metilbutil)flavanona

C21H24O7

954377-92-5
5,6-Dihidro-6-αhidroxisalviasperanol

C20H28O4

165073-99-4
5,6,3′-Trihidroxi-7,4′-dimetoxiflavona

C17H14O7

25782-24-5
5,6,3’-Trihidroxi-7,4’-dimetoxiflavona

C17H14O7

25782-24-5
5,6,7,2´,4´,5´-Hexametoxiflavona

C21H22O8

63591-70-8
5,6,7,8,3´,4´,5´-Heptametoxiflavanona

C22H26O9

119153-16-1
5,7-Dihidroxi-8-(2,3-epoxi-3-metil-butil)flavanona

C20H20O5

954377-91-4
5,7-Dimetoxi-8-prenil-flavano

C22H26O3

87456-68-6
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavano

C22H26O3

87456-68-6
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavano

C22H26O3

87456-68-6
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavano

C22H26O3

87456-68-6
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavanona

C17H18O3

92590-02-10
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavanona

C17H18O3

92590-02-10
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavanona

C17H18O3

92590-02-10
5,7-Dimetoxi-8-prenilflavanona

C17H18O3

92590-02-10
5,7,4’-Trihidroxi-8-(2,3-dihidroxi-3-metilbutil)flavanona

C20H22O7

954377-93-6
5α,6-Dihidro-salviasperanol

C20H28O3

860018-56-0
6-Epi-desacetillaurenobiolida

C15H20O3

93236-19-2
6-epi-Desmetilesquirolina D

C20H28O5

165074-00-0
6-Epi-especiformina

C15H20O4

41653-77-4
6-Epi-laurenobiolida

C17H22O4

93236-20-5
6-Acetoxi-7-metoxicumarina

C12H10O5

10283-52-0
6-Cetosalvimadrensina

C20H24O5

154850-26-7
6-Hidroxi-2,3,4-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

22248-14-2
6-Hidroxi-3,4,5-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

22248-14-2
6-Hidroxi-3,4,5-trimetoxiacetofenona

C11H14O5

22248-14-2
6-Hidroxi-7-metoxicumarina

C10H8O4

776-86-3
6-Metoxi-7-acetilcumarina

C12H10O5

56795-51-8
6,10,14-Trimetil-2-pentadecanona

C18H36O

502-69-2
6,7-Deshidroroyleanona

C20H26O3

6855-99-8
6,7-Diacetoxicumarina

C13H10O6

14894-87-2
6,7-Dimetoxi cumarina

C11H10O4

120-08-1
6,7,4’-Trimetoxi-5-hidroxiflavona

C18H16O6

19103-54-9
6,7,8-Trimetoxi cumarina

C12H12O5

6035-49-0
6,7,8,4’-Tetrametoxi-5-hidroxiflavona

C19H18O7

2798-20-1
6’-p-Cumaroil-desglucouzarina

C38H50O11

140400-62-0
6α-Angeloiloxi esclareol

C25H42O4

83725-29-5
6α-Angeloiloxi nidorelol

C25H40O4

83725-28-4
6α-Hidroxinidorelol

C20H34O3

70387-38-1
7-O-Metilconacytona

C21H28O6

162069-52-5
7-O-Metilconacytona

C21H28O6

162069-52-5
7-O-Metilglabranina

C21H22O4

75350-44-6
7-Acetoxi-8-hidroxi-9,10-diisobutiriloxitimol

C20H28O8

111950-52-8
7-Ceto-neoclerodan-3,13-dien-18,19:15,16-diolida

C20H24O5

63640-90-4
7-Hidroxi-5,6,8,5´-tetrametoxi-3´,4´-metilendioxiflavona

C20H18O9

119153-15-0
7-Isobutiriloxi-8,9-dihidroxitimol

C14H20O5

111950-53-9
7-Metil-8-prenil-naringenina

C21H22O5

201805-81-4
7-Metilglabranina

C21H22O4

75350-44-6
7-Metilglabranina

C21H22O4

75291-75-7
7-Metilglabranina

C21H22O4

75350-44-6
7-Metoxicumarina

C10H8O3

531-59-9
7,15-Isopimaradien-14α-18-diol

C20H32O2

101467-73-6
7,20-Dihidroanastomosina

C20H22O5

198078-77-2
7,4-Dimetoxi naringenina

C17H16O5

29424-96-2
7,4’-Dimetilapigenina

C17H14O5

5128-44-9
7,4’-Dimetoxi-5-hidroxiflavona

C17H14O5

5128-44-9
7,8-Dihidroxicumarina

C9H6O4

486-35-1
7,9-Di-isobutiriloxi-8-metoxitimol

C19H28O6

143185-66-4
7α-Acetoxi-7,8α-dihidrogensnerofolina B

C20H22O7

340829-65-4
7α-Acetoxiroyleanona

C22H30O5

6812-88-0
7α-Acetoxiroyleanona

C22H30O5

6812-88-0
7α-Hidroxi-neo-clerodan-3,13-dien-18,19:15,16-diolida

C20H26O5

63640-89-1
7α-hidroxi-neoclerodan-3,13-dien-18,19:15,16-diolida

C20H26O5

63640-89-1
7β-[(+)-Camforsulfonil]-9α-hidroxilongipin-2-en-1-ona

C25H36O6S

122206-78-4
7β,15-Dihidroxieabietatrieno

C20H30O2

105037-91-0
8-(3,3-Dimetilalil)-5,7-dimetoxi flavanona

C22H24O4

77727-18-5
8-epi-Salviarina

C20H22O5

438544-32-2
8-Acetato de 1β,6α,8β-trihidroxi-11,13-dihidroeudesm-3-en-6-ólida

C17H24O5

128502-78-3
8-Acetato de 1β,6α,8β-trihidroxi-11,13-dihidroeudesm-4-en-6-ólida

C17H24O5

128502-76-1
8-Acetato de 1β,6α,8β-trihidroxi-11,13-dihidroeudesm-4(15)-en-6-ólida

C17H24O5

128502-77-2
8-Epiconfertina

C15H20O3

110115-60-1
8-Hidroxi-7,9-bis-isobutiriloxitimol

C18H26O6

22571-41-1
8-Hidroxi-9-acetoxi-10-isobutiriloxitimol

C16H22O6

106009-87-4
8-Hidroxisalviarina

C20H28O8

179419-79-5
8-Prenilnaringenina

C20H20O5

53846-50-7
8(14),15-Sandaracopimadien-7α-18-diol

C20H32O2

101467-72-5
8(14),15-Sandaracopimaradien-7α,18-diol

C20H32O2

82190-51-0
8α-[(S)-2′-Metilbutiroxi]costunólida

C20H28O4

123706-99-0
8α-Isobutiroxicostunólida

C19H26O4

123929-70-4
8α,9α-Epoxi-7-cetoroyleanona

C20H26O5

92911-02-9
8α-(2′-Metilbutiriloxi)-9α-hidroxi-11,13-dehidromontahibisciolida

C20H26O5

158591-63-0
8α-(2′-Metilbutiriloxi)-9α-hidroxi-montahibisciolida

C20H28O5

158591-64-1
8α-Angeloiloxi-9α-hidroximontahibisciolida

C20H26O5

158848-24-9
8α-Hidroxi-9β-(2-metilbutanoiloxi)-trans,trans-germacra-1(10),4-dien-12,6β-ólida

C20H28O5

92632-56-9
8α-Hidroxi-9β-angeloiloxi-trans,trans-germacra-1(10),4-dien-12,6β-ólida

C20H26O5

92632-55-8
8α-Hidroxi-9β-senecioiloxi-trans,trans-germacra-1(10),4-dien-cis-6,12-ólida

C20H26O5

99877-95-9
8α-Hidroxi-9β-tigloiloxi-germacra-4E,1(10)E-dien-6β,12-ólida

C20H26O5

92137-70-7
8α-Isobutiriloxi-9α-hidroxi-montahibisciolida

C19H26O5

158591-62-9
9-Acetoxi-8-hidroxi-10-isobutiriloxitimol

C16H22O6

106009-87-4
9-Hidroxitimol

C10H14O2

61955-76-8
9-Hidroxitimol

C10H14O2

61955-76-8
9α-Hidroxi-11,13-dihidro-11,13-epoxiatripliciolide-8-O-meticrilato

C19H20O8

89396-26-9
9α-Hidroxi-11,13-dihidro-11,13-epoxiatripliciolide-8-O-meticrilato

C19H20O8

89396-26-9
9β-Hidroxi-8α-senecioiloxi-trans,trans-germacra-1(10),4-dien-cis-6,12-ólida

C20H26O5

99877-96-0
9β-Senecioiloxi-4β,5α-epoxi-trans-germacra-1(10)-en-12,6β-ólida

C20H26O6

92632-60-5
Abbottina

C21H20O3

106327-62-2
Abbottina

C21H20O3

106327-62-2
Acacetina

C16H12O5

480-44-4
Acetato de (24S)-24-metil-dammara-20,25-dieno-3β-il

C33H54O2

214918-24-8
Acetato de ψ-taraxasterol

C32H52O2

4586-65-6
Acetato de 1,2-dehidro-3-epi-isotelekina

C17H20O4

73723-61-2
Acetato de 19-O-eucannabinólida

C24H30O9

69375-35-5
Acetato de 3-desoxodihidroperuvinina

C17H26O4

13743-69-6
Acetato de acetónido de argentatina C

C35H56O5

Acetato de agecorinina F

C23H24O10

144525-27-9
Acetato de agehoustina C

C24H26O11

97565-34-9
Acetato de agehoustina E

C23H24O10

111316-40-6
Acetato de agehoustina F

C24H24O11

111316-41-7
Acetato de agestrecina B

C20H18O8

85563-79-7
Acetato de agestricina C

C21H22O8

85563-83-3
Acetato de allozaluzanina A

C17H22O5

14026-85-8
Acetato de argentatina B

C32H50O4

Acetato de argentatina B

C32H50O4

Acetato de argentatina D

C32H52O4

129372-84-5
Acetato de carquejilo

C12H16O2

32151-09-0
Acetato de conchosina A

C17H20O6

28625-32-3
Acetato de conchosina B

C19H22O7

28625-30-1
Acetato de Conchosina E

C17H24O6

84122-42-9
Acetato de dihidroperuvinina

C17H24O5

13743-61-8
Acetato de dihidrostevina

C19H28O6

16910-01-3
Acetato de dihidrozaluzanina C

C17H22O4

16836-49-0
Acetato de geranilo

C12H20O2

105-87-3
Acetato de geranilo

C12H20O2

105-87-3
Acetato de histerina

C19H26O6

5208-77-5
Acetato de isoagecorinina F

C23H24O10

144525-28-0
Acetato de isotrinervinol

C26H40O7

86589-19-7
Acetato de karwinsinólida B

C22H28O7

163631-31-0
Acetato de kerlinólida

C24H30O8

98644-45-2
Acetato de linalilo

C12H20O2

115-95-7
Acetato de linalilo

C12H20O2

115-95-7
Acetato de lupeilo

C32H52O2

1617-68-1
Acetato de mesilato de cumanina

C18H26O7S

Acetato de Mexicanina

C17H20O5

5988-99-8
Acetato de monoginol

C22H34O2

20107-94-2
Acetato de Neomexicanina I

C17H20O5

10410-42-1
Acetato de peruvinina

C17H22O5

13743-59-4
Acetato de Pre-tomentol

C25H40O6

99877-59-5
Acetato de salicifoliol

C22H36O3

73955-38-1
Acetato de salviandulina E

C22H18O7

158788-81-9
Acetato de salvimadrensina

C22H28O6

154850-30-3
Acetato de salviólida

C32H50O4

76936-04-4
Acetato de sesseína

C24H28O8

115598-77-1
Acetato de stevina

C19H26O6

16909-98-1
Acetato de stevinsol

C24H38O5

62868-76-2
Acetato de taraxasterilo

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterilo

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterilo

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterilo

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterol

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterol

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterol

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterol

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de taraxasterol

C32H52O2

6426-43-3
Acetato de tetrahidrobahia-I

C17H24O5

24268-46-0
Acetato de tetrahidrostevinsol

C24H42O5

73946-99-3
Acetato de tirotundifolina A

C22H28O7

92356-96-2
Acetato de zoapatanolida A

C24H30O8

84886-61-3
Acetato de Zoapatanolida C

C24H28O10

90735-03-8
Acetato de Zoapatanolida D

C24H28O9

90735-04-9
Acetato de β-amirina

C32H52O2

1616-93-9
Acetato del éster metílico del ácido kerlínico

C23H32O5

112606-16-3
AcetilalozaluzaninaA

C17H22O5

13048-24-3
Acetilerioflorina

C21H26O7

27542-23-0
Acetilivalbatina

C17H22O5

37163-91-0
Acetilrotundina

C24H30O9

82451-34-1
Acetiltehuanina C

C22H22O8

1375063-59-4
Acetónido de 11-epidihidrocumanina

C18H28O4

6605-56-7
Acetónido de argentatina C

C33H54O4

Acetonido de Bahia II

C23H28O7

127942-99-8
Acetónido de cumanina

C18H26O4

6605-90-9
Acetónido de epicumanina

C18H26O4

6605-66-9
Achillina

C15H18O3

5956-04-7
Ácido (-)-17-hidroxi-neo-clerod-3-en-15-oico

C20H34O3

156245-35-1
Ácido (-)-17-hidroxi-neo-clerod-3-en-15-oico

C20H34O3

383367-37-1
Acido (-)-kaur-9(11)-16-dien-19-oico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido (4α)-kaur-16-en-18-oico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido ent-12-oxokaur-9(11),16-dien-19-oico

C20H26O3

74284-42-7
Ácido ent-12β-Hidroxikaur-9(11),16-dien-19-oico

C20H28O3

70219-62-4
Ácido ent-dihidrotucumanoico

C20H36O5

155601-37-9
Ácido ent-kaurénico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido ent-kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido 1,2-dehidro-3-oxo-costico

C15H18O3

96861-60-8
Ácido 12α-Hidroxi-ent-kaur-16-en-19-oico

C20H30O3

74635-53-3
Ácido 12β-Etoxi-ent-kaur-9(11),16-dien-19-oico

C22H32O3

95653-00-2
Ácido 14α-hidroxi-7,15-isopimaradien-18-oico

C20H30O3

101467-72-5
Ácido 15α,16α-epoxi-17-hidroxi-ent-kauran-19-oico

C20H30O4

93888-88-1
Ácido 16α-hidroxi-(-)-kauran-19-oico

C20H32O3

22376-06-3
Ácido 16α-hidroxi-ent-kauran-19-oico

C20H32O3

22376-06-3
Ácido 16α-hidroxi kaurenoico

C20H32O3

22376-06-3
Ácido 16α-hidroxi-ent-kauran-19-oico

C20H32O3

22376-06-3
Ácido 17-hidroxi-iso-kaurenoico

C20H30O3

35030-38-7
Ácido 2-acetil-ent-dihidrotucumanoico

C22H38O6

155601-39-1
Ácido 2-angeloil-ent-dihidrotucumanoico

C25H42O6

155601-38-0
Ácido 2-hidroxi-2-metil-butanoico

C5H10O3

3739-30-8
Ácido 2-hidroxi-3,4,5,6-tetrametoxibenzoico

C11H14O7

Sin CAS
Ácido 2-hidroxi-3,4,5,6-tetrametoxibenzoico

C11H14O7

Sin CAS
Ácido 2,3,4,5-tetrametoxibenzoico

C11H14O6

72023-44-0
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico

C10H12O5

490-64-2
Acido 2,4,5-trimetoxibenzoico

C10H12O5

490-64-2
Ácido 2α-hidroxi-3α(2-hidroxi-2-metilbutiriloxi)catívico

C25H42O6

88202-37-3
Ácido 2α,3α-dihidroxicatívico

C20H34O4

88202-36-2
Ácido 2α,3α-dihidroxicatívico

C20H34O4

88202-36-2
Ácido 2α,3α-dihidroxiolean-12-en-28-oico

C30H48O4

26563-68-8
Ácido 3-hidroxi-2,4,5-trimetoxibenzoico

C10H12O6

97565-36-1
Ácido 3-metoxi-4,5-metilendioxibenzoico

C9H8O5

526-34-1
Ácido 3-tiofen–acético

C6H6O2S

6964-21-2
Ácido 3,16-dioxo-25-nor-cicloart-17-en-24-oico

C27H38O4

1638430-92-8
Ácido 3,4-seco-olean-12-en-3,28-dioico

C30H48O4

312934-12-6
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico

C10H12O5

118-41-2
Ácido 4-acetoxi-4,5-seco-cariofilen-5-oico

C17H28O4

163631-33-2
Ácido 4-hidroxi-4,5-seco-cariofilen-5-oico

C15H26O3

163631-34-3
Ácido 5β,9βH,10α-labda-7,13(16),14-trien-15,16-epoxi-19-oico

C20H28O3

88081-18-9
Ácido 6-hidroxi-2,3,4-trimetoxibenzoico

C10H12O6

55162-39-5
Ácido 6-hidroxi-2,3,4-trimetoxibenzoico

C10H12O6

55162-39-5
Ácido 7-oxo-sandaracopimárico

C20H28O3

292060-24-3
Ácido 7α-hidroxisandaracopimárico

C20H30O3

122537-68-2
Ácido 7α-acetoxiisopimara-8(14),15-dien-18-oico

C22H32O4

122537-69-3
Ácido 7α-hidroxiisopimara-8(14),15-dien-18-oico

C20H30O3

122537-68-2
Ácido acetiloleanólico

C32H50O4

4339-72-4
Ácido ambrósico

C15H20O4

6617-14-7
Ácido ambrósico

C15H20O4

6617-14-7
Ácido angeloilgrandiflorico

C25H36O4

32381-03-6
Ácido angeloilgrandiflórico

C25H36O4

32381-03-6
Ácido angeloilgrandiflórico

C25H36O4

32381-03-6
Ácido anísico

C8H8O3

100-09-4
Ácido betulínico

C30H48O3

472-15-1
Ácido betulínico

C30H48O3

472-15-1
Ácido betulínico

C30H48O3

472-15-1
Ácido betulínico

C30H48O3

472-15-1
Ácido cinámico

C9H8O2

621-82-9
Ácido cinnamoil grandiflorico

C29H36O4

65513-87-3
Ácido deshidroambrósico

C15H18O4

Ácido dihidromonoginóico

C20H32O2

20108-01-4
Ácido esteárico

C18H36O2

57-11-4
Ácido estefálico

C20H32O3

83991-78-0
Ácido estefálico

C20H32O3

83991-78-0
Ácido ftálico-2-etil-butil éster

C14H18O4

91401-46-6
Ácido grandiflorénico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido grandiflorénico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido grandiflorenico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido grandiflorico

C20H30O3

22338-69-8
Ácido grandiflorico

C20H30O3

22338-69-8
Ácido kaura-9(11),16-dien-19-oico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido kauradienoico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido kauradienoico

C20H28O2

22338-67-6
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kaurenoico

C20H30O2

6730-83-2
Ácido kerlínico

C20H28O4

112606-14-1
Ácido linoleico

C18H32O2

60-33-3
Ácido linoleico

C18H32O2

60-33-3
Ácido linoleico

C18H32O2

60-33-3
Ácido linolénico

C18H30O2

463-40-1
Ácido linolénico

C18H30O2

463-40-1
Ácido linolénico

C18H30O2

463-40-1
Ácido melastómico

C30H48O3

81346-82-9
Ácido monoginóico

C20H30O2

27975-21-9
Ácido monoginóico

C20H30O2

27975-21-9
Ácido monoginóico

C20H30O2

27975-21-9
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanólico

C30H48O3

508-02-1
Ácido oleanónico

C30H46O3

17990-42-0
Ácido oleico

C18H34O2

112-80-1
Ácido oleico

C18H34O2

112-80-1
Ácido palmítico

C16H32O2

57-10-3
Ácido piperonílico

C8H6O4

94-53-1
Ácido sandaracopimárico

C20H30O2

471-74-9
Ácido senecioilgrandiflórico

C25H36O4

77355-68-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Ácido ursólico

C30H48O3

77-52-1
Afrósido

C29H42O9

29010-26-2
Ageconiflavona A

C19H16O7

106636-80-0
Agecorinina A

C20H20O8

77053-46-4
Agecorinina A

C20H20O8

77053-46-4
Agecorinina B

C21H22O9

77053-47-5
Agecorinina C

C22H24O9

70460-31-0
Agecorinina C

C22H24O9

70460-31-0
Agecorinina C

C22H24O9

70460-31-0
Agecorinina D

C19H18O9

77053-48-6
Agecorinina E

C19H20O7

104169-56-4
Agecorinina F

C21H22O9

144525-23-5
Agecorinina G

C21H22O9

144525-24-6
Agehoustina A

C23H26O10

87402-96-8
Agehoustina A

C23H26O10

87402-96-8
Agehoustina A

C23H26O10

87402-96-8
Agehoustina A

C23H26O10

87402-96-8
Agehoustina B

C22H24O9

87402-97-9
Agehoustina B

C22H24O9

87402-97-9
Agehoustina B

C22H24O9

87402-97-9
Agehoustina C

C22H24O10

97564-57-3
Agehoustina D

C21H22O10

97564-58-4
Agehoustina E

C21H22O9

111316-37-1
Agehoustina F

C20H20O9

111316-38-2
Agehoustina G

C20H20O8

96410-44-5
Agehoustina G

C20H20O8

96410-44-5
Agestricina A

C18H16O7

85563-73-1
Agestricina B

C18H16O7

85563-74-2
Agestricina C

C19H20O7

85563-75-3
Agestricina D

C18H18O7

85563-76-4
Alcohol β-fenil etílico

C8H10O

60-12-8
Alcohol 2,3,4,5-tetrametoxicinamílico

C13H18O5

106897-07-8
Alcohol bencilico

C7H8O

100-51-6
Alcohol bencilico

C7H8O

100-51-6
Alcohol betulínico

C30H50O2

473-98-3
Alcohol piperonílico

C8H8O3

495-76-1
Aldehído piperonílico

C8H6O3

120-57-0
Allozazuzanina A

C15H20O4

14026-84-7
Alozaluzanina A

C15H20O4

14026-84-7
Amarisólida

C26H36O9

178275-96-2
Amblyona

C27H42O4

164991-75-7
Ambrosina

C15H18O3

509-93-3
Anastomosina

C20H20O5

122717-44-6
Anastomosina

C20H20O5

122717-44-6
Anastomosina

C20H20O5

122717-44-6
AnEsNaCiBio38125_8

C15H22O4

Anhidro dihidrocanambrina

C15H20O4

29135-48-6
Anhidrocoronopilina

C15H18O3

18446-70-3
Anhidrodehidrodihidrocimambrina B

C15H18O3

21677-92-9
Anhidrodihidrocanambrina

C15H20O4

29135-47-5
Anhidrodihidrohisterina

C17H24O4

5208-81-1
Anhidrodihidroperuvinina

C15H20O3

13743-71-0
Anhidrofranserina

C15H20O3

19908-72-6
Anhidrohisterina

C17H22O4

5208-83-3
Anhidroisoperuvina

C15H18O3

6617-10-03
Anhidronordihidrocanambrina

C14H18O5

29135-05-5
Anhidrotetrahidrocumambrina B

C15H22O3

20482-42-2
Anonaina

C17H15NO2

1862-41-5
Anonaina

C17H15NO2

1862-41-5
Arborina

C16H15NO4

5489-57-6
Arbutina

C12H16O7

497-76-7
Arbutina

C12H16O7

497-76-7
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina A

C30H48O4

31324-30-8
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina B

C30H48O3

31300-41-1
Argentatina C

C30H50O4

31300-42-2
Argentatina C

C30H50O4

31300-42-2
Argentatina C

C30H50O4

31300-42-2
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Argentatina D

C30H50O3

129372-83-4
Aromatina

C15H18O3

6754-14-9
Artemazuleno

C15H14O

478-51-3
Artemazuleno

C15H14O . C6H3N3O6

1773-73-5
Artemazuleno

C15H14O . C6H3N3O6

1773-73-5
Artemetina

C20H20O8

479-90-3
Asarinina

C20H18O6

133-04-0
Austroinulina

C20H34O3

62868-75-1
Axilarina

C17H14O8

5188-73-8
Bahia I

C15H18O4

24268-44-8
Bahia I

C15H18O4

24268-44-8
Bahia I

C15H18O4

24268-44-8
Bahia I

C15H18O4

24268-44-8
Bahia II

C20H24O7

24268-45-9
Bahía II

C20H24O7

24268-45-9
Bahia II

C20H24O7

24268-45-9
Bahia II

C20H24O7

24268-45-9
Bergapteno

C12H8O4

484-20-8
Bergapteno

C12H8O4

484-20-8
Betasitosterol

C29H50O

83-46-5
Betasitosterol

C29H50O

83-46-5
Betulinol

C30H50O2

473-98-3
Betulinol

C30H50O2

473-98-3
BioorgMedChem226893_13

C30H47BrO3

881834-94-2
BioorgMedChem226893_14

C30H49NO3

881834-96-4
BioorgMedChem226893_15

C30H49NO3

881834-97-5
BioorgMedChem226893_9

C27H38O4

1638489-01-6
Bisdehidrodihidrozaluzanina A

C15H18O4

Bisdehidrofruticina A

C30H44O4

96888-57-2
Bisdehidrofruticina B

C30H44O4

96888-59-4
Bonancina

C19H18O8

35688-42-7
Bonanzina

C19H18O8

35688-42-7_x0000_
Bonanzina

C19H18O8

35688-42-7_x0000_
Budleína A

C20H22O7

59481-48-0
Calactina

C29H40O9

20304-47-6
Calactina

C29H40O9

20304-47-6
Calactina

C29H40O9

20304-47-6
Calaxina

C19H20O6

30412-86-3
Calaxina

C19H20O6

30412-86-3
Calaxina

C19H20O6

30412-86-3
Caleina A

C22H28O8

63194-22-9
Caleina A

C22H28O8

63194-22-9
Caleina B

C22H28O8

63194-23-0
Caleina B

C22H28O8

63194-23-0
Caleina E

C19H24O6

110300-73-7
Caleina F

C20H26O6

110300-74-8
Caleocromeno A

C13H14O3

24672-84-2
Caleocromeno B

C15H16O5

63124-26-5
Calotoxina

C29H40O10

20304-49-8
Camazuleno

C14H16

529-05-5
Canambrina

C15H20O5

29135-44-2
Canjchem472849_12

C15H22O4

24268-51-7
Canjchem472849_7

C15H20O3

24268-48-2
Canjchem472849_8

C15H18O3

24268-50-6
CanJChem652687_3

C23H32O6

112606-17-4
CanJChem652687_4

C21H32O7

112709-06-5
CanJChem652687_5

C23H32O8

112606-18-5
CanJChem652687_6

C23H32O8

112606-19-6
CanJChem652687_7

C21H32O7

112606-20-9
CanJChem652687_9

C21H32O7

112606-21-0
Carabrona

C15H20O3

1748-81-8
Carabrona

C15H20O3

1748-81-8
Cariofileno

C15H24

87-44-5
Cariofileno

C15H24

87-44-5
Cariofileno

C15H24

87-44-5
Cariofileno

C15H24

87-44-5
Cariofileno

C15H24

87-44-5
Carmelina

C19H26O6

56192-71-3
Carquejol

C10H14O

23734-06-7
Carquejol

C10H14O

23734-06-7
Centaureidina

C18H16O8

17313-52-9
Centaureidina

C18H16O8

17313-52-9
Centaureidina

C18H16O8

17313-52-9
Centaureidina

C18H16O8

17313-52-9
Cetodihidrocumambrina A

C17H22O6

20482-38-6
Cetofrancerina

C15H20O4

19908-74-8
Cexbrevina A

C19H22O6

28644-86-2
Cexbrevina B

C19H24O7

34302-19-7
Cexbrevina C

C19H26O6

50982-39-3
Chamazuleno

C14H16

529-05-5
Chamazuleno

C14H16 . C6H3N3O6

2450-89-7
Chamazuleno

C14H16 . C6H3N3O6

2450-89-7
Chamazuleno

C20H19N3O6

2450-89-7
Ciliarina

C19H22O6

30412-87-4
Ciliarina

C19H22O6

30412-87-4
Cimenol

C10H14O

4427-56-9
Cirsimaritina

C17H14O6

6601-62-3
Citral

C10H16O

5392-40-5
Citral

C10H16O

5392-40-5
Citronelol

C10H20O

106-22-9
Citronelol

C10H20O

106-22-9
Clovandiol

C15H26O2

2649-64-1
Clovandiol

C15H26O2

2649-64-1
Clovandiol

C15H26O2

2649-64-1
Conacytona

C20H26O6

60385-82-2
Conacytona

C20H26O6

60385-82-2
Conacytona

C20H26O6

60385-82-2
Conchosina A

C15H18O5

28625-28-7
Conchosina A

C15H18O5

28625-28-7
Conchosina A

C15H18O5

28625-28-7
Conchosina B

C17H20O6

28625-29-8
Conchosina B

C17H20O6

28625-29-8
Conchosina C

C15H16O4

65179-94-4
Conchosina D

C15H18O4

65179-93-3
Conchosina E

C15H22O5

84122-39-4
Conchosina F

C15H20O5

22555-68-6
Confertdiolida

C15H18O4

66674-28-0
Confertina

C15H20O3

19908-69-1
Confertina

C15H20O3

19908-69-1
Coritenchina

C20H23NO4

18090-68-1
Coronopilina

C15H20O4

2571-81-5
Coulterona

C21H30O5

156918-73-9
Crassichalcona

C21H20O4

260437-87-4
Crassifolina

C42H42O7

260549-40-4
Crassifolina

C42H42O7

260549-40-4
Criptomeridiol

C15H28O2

4666-84-6
Cristinina

C19H24O7

38555-39-4
Cristinina

C19H24O7

38555-39-4
Cristinina

C19H24O7

38555-39-4
Cristinina II

C25H34O7

67991-77-9
Cristinina III

C22H30O7

67991-76-8
Cristinina III

C22H30O7

67991-76-8
Cryptotanshinona

C19H20O3

35825-57-1
Cumambrina A

C17H22O5

20482-33-1
Cumambrina A

C17H22O5

20482-33-1
Cumambrina B

C15H20O4

21982-83-2
Cumambrina B

C15H20O4

21982-83-2
Cumanina

C15H22O4

6605-88-5
Cumanina

C15H22O4

6605-88-5
Cumarina

C9H6O2

91-64-5
D-(+)-Pinitol

C7H14O6

10284-63-6
D-(+)-Pinitol

C7H14O6

10284-63-6
D-(+)-Pinitol

C7H14O6

10284-63-6
Damsina

C15H20O3

1216-42-8
Decaprenol

C50H82O

15575-04-9
Decaprenol

C50H82O

15575-04-9
Deguelina

C23H22O6

522-17-8
Deguelina

C23H22O6

522-17-8
Dehidroargentatina A

C30H46O4

31300-45-5
Dehidroargentatina A

C30H46O4

31300-45-5
Dehidrocumambrina B

C15H18O4

20482-35-3
Dehidrofruticina A

C30H46O4

96888-61-8
Dehidrofruticina B

C30H46O4

96888-58-3
Dehidrohisterina

C17H22O5

5208-86-6
Dehidroisodesacetilconfertiflorina

C15H18O4

19908-75-9
Dehidrorotenona

C23H20O6

3466-09-9
Dehidrotetrahidrocumambrina B

C15H22O4

20482-43-3
Desacetil sesseina

C20H24O6

113482-45-4
Desacetilconfertiflorina

C15H20O4

17066-68-1
Desacetilconfertiflorina

C15H20O4

17066-68-1
Desacetildeshidrodihidrostevina

C15H22O4

16910-03-5
Desacetildihidroisotenulina

C15H22O4

10257-12-2
Desacetilligulatina C

C17H24O5

100664-38-8
Desacetilnemorona

C20H26O5

38226-80-1
Desacetilrotundina

C21H30O8

Sin CAS
Desacetilviguiestenina

C19H26O6

59979-58-7
Desglucouzarina

C29H44O9

6877-82-3
Deshidroallozaluzanina A

C15H18O4

13260-04-3
Deshidroanhidroallozaluzanina A

C15H16O3

14026-87-0
Deshidrodesacetildihidroisotenulina

C15H20O4

AA10180-93-5
Deshidrodesacetildihidroisotenulina

C15H20O4

B10257-12-2
Deshidrodesacetildihidroisotenulina

C15H20O4

CA5945-41-5
Deshidrodihidroallozaluzanina A

C15H20O4

10522-79-9
Deshidrodihidroisomexicanina I

C15H18O4

A10180-93-5
Deshidrodihidrostevina

C17H24O5

16910-02-4
Deshidrodihidrozaluzanina C

C15H18O3

16836-50-3
Deshidrohexahidrozaluzanina C

C15H22O3

16836-52-5
Deshidroisomexicanina I

C15H16O4

Deshidroivalina

C15H18O3

35730-85-9
Deshidrostevina

C17H22O5

16909-99-2
Deshidrozaluzanina A

C15H18O4

14026-90-5
Deshidrozaluzanina C

C15H16O3

16836-47-8
Desmetilfruticulina A

C19H18O4

106664-42-0
Desmetilfruticulina A

C19H18O4

106664-42-0
Desoxiisohisterina

C17H24O4

5208-84-4
Desoxisalvileucantholida

C20H14O5

158788-80-8
Di-O-acetil horminona

C24H32O6

57932-75-9
Diacetato de 11-epidihidrocumanina

C19H28O6

6605-55-6
Diacetato de 19[4→3]abeoO-demetilcriptojaponol

C24H30O5

113476-81-6
Diacetato de agehoustina D

C25H26O12

97577-06-5
Diacetato de agestricina D

C22H22O9

85563-84-4
Diacetato de argentatina A

C34H52O6

31449-25-9
Diacetato de cumanina

C19H26O6

6605-89-6
Diacetato de desmetilfruticulina A

C23H22O6

121063-48-7
Diacetato de desmetilfruticulina A

C23H22O6

121063-48-7
Diacetato de desmetilsalvicanol

C24H34O5

124960-42-5
Diacetato de desmetilsalvicanol

C24H34O5

124960-42-5
Diacetato de dihidroargentatina A

C34H54O6

Diacetato de dihidrocumanina

C19H28O6

6605-54-5
Diacetato de dihidrozaluzanina A

C19H26O6

14026-83-6
Diacetato de dihidrozaluzanina A

C19H26O6

14026-83-6
Diacetato de eritrodiol

C34H54O4

1896-77-1
Diacetato de éster metílico del ácido 2α,3α-dihidroxicatívico

C25H40O6

88202-40-8
Diacetato de gigantanólida A

C24H30O8

112356-23-7
Diacetato de isocumanina

C19H26O6

6825-06-5
Diacetato de Montafrusina

C24H30O8

72055-95-9
Diacetato de piquerol A

C14H18O4

130466-34-1
Diacetato de piquerol A

C14H18O4

130466-34-1
Diacetato de piquerol B

C14H18O4

32151-12-5
Diacetato de psiadiarabina

C24H24O11

144525-26-8
Diacetato de quercetol A

C25H26O7

119061-06-2
Diacetato de Tomentol

C25H40O6

99877-54-0
Diacetato de Tomexantol

C24H38O7

99877-55-1
Diacetato de viridiflorina

C26H26O9

97730-82-0
Diacetato de Zaluzanina A

C19H24O6

14026-81-4
Diacetato del alcohol betulínico

C34H54O4

1721-69-3
Diacetato del éster metílico del ácido gomfosídico

C34H48O11

257938-89-9
Diacetato del monoacetónido de trinervinol

C27H42O6

86589-09-5
Diacetil-piquerol A

C14H18O4

130466-34-1
Diacetil-piquerol A

C14H18O4

130466-34-1
Diformiato de cumanina

C17H22O6

6586-82-9
Dihidroallozaluzanina A

C15H22O4

10522-80-2
Dihidroargentatina A

C30H50O4

31449-26-0
Dihidroargentatina A

C30H50O4

31449-26-0
Dihidroargentatina B

C30H50O3

Dihidrobahía I

C15H20O4

24268-47-1
Dihidrocanambrina

C15H22O5

29260-37-5
Dihidrocumambrina A

C17H24O5

20482-39-7
Dihidrocumanina

C15H24O4

6605-53-4
Dihidrocumanina

C15H24O4

13743-63-0
Dihidrodehidrozaluzanina A

C15H20O4

14026-91-6
Dihidrodehidrozaluzanina B

C17H22O5

14026-93-8
Dihidrofruticina A

C30H50O4

96888-60-7
Dihidrofruticulina A

C20H22O4

106664-43-1
Dihidrofruticulina A

C20H22O4

106664-43-1
Dihidroheliangina

C20H28O6

10391-32-9
Dihidrohisterina

C17H26O5

5571-09-5
Dihidroisoambrosina

C15H20O3

17081-89-9
Dihidroisoambrosina

C15H20O3

17081-89-9
Dihidroisomexicanina I

C15H20O4

10180-93-5
Dihidroisotenulina

C17H24O5

A10257-12-2
Dihidroleptocarpina

C20H28O6

208111-66-4
Dihidromexicanina E

C14H18O3

Dihidroperuvinina

C15H22O4

13743-60-7
Dihidropseudoivalina

C15H22O3

230644-73-2
Dihidrorotundina

C22H30O8

Sin CAS
Dihidrosalvigenólida

C22H24O7

102818-83-7
Dihidrostevina

C17H26O5

16910-00-2
Dihidrotagetona

C10H18O

1879-00-1
Dihidrotrinervinol

C20H36O4

Dihidrozaluzanina A

C15H22O4

Dihidrozaluzanina C

C15H20O3

16836-48-9
Dihidrozoapatanolida

C20H28O6

84886-62-4
Dihidtoisotirotundifolina A

C22H28O6

92356-97-3
Dimesilato de cumanina

C17H26O8S2

6662-03-9
Dimesilato de dihidrocumanina

C17H28O8S2

13743-64-1
Dimetil éter de cumanina

C17H26O5

6825-05-4
Diosmetina

C16H12O6

520-34-3
Dipirazolina de Mexicanina I

C17H22O4N4

98074-09-0
Duguesina B

C20H14O5

760973-66-8
Elongatina

C22H20O7

58084-80-3
Elongatina

C22H20O7

58084-80-3
em>trans-Isomiristicina

C13H18O4

76474-75-4
Encelina

C15H16O3

15569-50-3
Epicumanina

C15H22O4

6605-67-0
Epidihidrohisterina

C17H26O5

5208-80-0
Epidihidropseudoivalina

C15H22O3

230644-79-8
Epímero de tetrahidromexicanina E

C14H20O3

Epóxido de cumambrina A

C17H22O6

20482-37-5
Epóxido de franserina

C15H20O4

19908-73-7
Epóxido de salvigenólida

C22H22O8

102818-84-8
Epóxido del acetato del éster metílico del ácido melisodórico

C23H32O7

112709-07-6
Epoxiobovatachalcona

C21H20O5

405555-04-6
Epoxirotundina

C22H28O9

82451-36-3
Eritrodiol

C30H50O2

545-48-2
Escoparona

C11H10O4

120-08-1
Escopoletina

C10H8O4

92-61-5
Escualeno

C30H50

111-02-4
Esculetina

C9H6O4

305-01-1
Eskimianina

C14H13NO4

83-95-4
Espatulenol

C15H24O

6750-60-3
Espatulenol

C15H24O

6750-60-3
Espiroepóxido de deshidroivalina

C15H18O4

35730-82-6
Espiroepóxido de dihidrodeshidroivalina

C15H20O4

35821-03-5
Espiroepóxido de dihidroivalina

C15H22O4

33476-62-9
Espiroepóxido de ivalina

C15H20O4

35730-81-5
Estafiatina

C15H18O3

10180-89-9
Éster metílico de 15α-isovalerato del ácido kaurenoico

C26H40O4

94190-35-9
Éster metílico de tetrahidroanastomosina

C22H28O5

122717-47-9
Éster metílico del ácido 16α-hidroxi-ent-kauran-19-oico

C21H34O3

22376-08-5
Éster metílico del ácido 12β-etoxi-ent-kaur-9(11),16-dien-19-oico

C23H34O3

95653-01-3
Éster metílico del ácido 15-ceto-dihidro-kaurenoico

C21H32O3

78037-84-0
Éster metílico del ácido 15-ceto-dihidro-kaurenoico

C21H32O3

78037-84-0
Éster metílico del ácido 15-hidroxi-dihidro-kaurenoico

C21H34O3

106818-49-9
Éster metílico del ácido 15-α-hidroxi-dihidro-kaurenoico

C21H34O3

106818-49-9
Éster metílico del ácido 16α-hidroxi-ent-kauran-19-oico

C21H34O3

22376-08-5
Éster metílico del ácido 2-formil-3-oxo-urs-1-en-28-oico

C32H46O4

678178-55-7
Éster metílico del ácido 2-formil-3-oxo-urs-28-oico

C32H48O4

678178-53-5
Éster metílico del ácido 2α-acetoxi-3α(2-hidroxi-2-metil-butiriloxi)catívico

C28H46O7

88202-45-3
Éster metílico del ácido 2α-hidroxi-3α(2-hidroxi-2-metil-butiriloxi)catívico

C26H44O6

88202-44-2
Éster metílico del ácido 2α,3α-dihidroxicatívico

C21H36O4

88202-38-4
Éster metílico del ácido 2α,3α-dihidroxiolean-12-en-28-oico

C31H50O4

26563-64-4
Éster metílico del ácido 3-oxo-urs-28-oico

C31H48O3

989-72-0
Ester metílico del ácido 7α-acetoxiisopimara-8(14),15-dien-18-oico

C23H34O4

29367-82-6
Ester metílico del ácido 7α-hidroxiisopimara-8(14),15-dien-18-oico

C21H32O3

29367-81-5
Éster metílico del ácido gomfosídico

C30H44O9

257938-88-8
Éster metílico del ácido grandiflorénico

C21H30O2

36100-66-0
Ester metílico del ácido ilicico

C16H26O3

6617-65-8
Éster metílico del ácido kerlínico

C21H30O4

112606-15-2
Éster metílico del ácido oleanólico

C31H50O3

1724-17-0
Éster metílico del ácido oleanólico

C31H50O3

1724-17-0
Éster metílico del ácido ursólico

C31H50O3

32208-45-0
Éster metílico del ácido ursólico

C31H50O3

32208-45-0
Estigmastadien-5,22-ol-3

C29H48O

83-48-7
Estigmasten-5-ol-3

C29H50O

5779-62-4
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estigmasterol

C29H48O

83-48-7
Estragol

C10H12O

140-67-0
Estramonina B

C15H18O4

65179-88-6
Éter 7,4′-dimetílico de apigenina

C17H14O5

5128-44-9
Eter 4,7-dimetílico de la apigenina

C17H14O5

5128-44-9
Éter 9-metílico de rutaretina

C15H16O5

13895-93-7
Éter dimetílico 4’,7 de la apigenina

C17H14O5

5128-44-9
Éter dimetílico de agestricina A

C20H20O7

85563-78-6
Éter dimetílico de lucidina

C20H18O8

3162-42-3
Éter dimetílico de lucidina

C20H18O8

3162-42-3
Éter dimetílico de lucidina

C20H18O8

3162-42-3
Éter dimetílico de lucidina

C20H18O8

3162-42-3
Éter dimetílico del alcohol betulínico

C32H54O2

62433-78-7
Éter etílico de agestricina B

C20H20O7

85563-81-1
Éter metílico de agehoustina G

C21H22O8

63591-70-8
Éter metílico de agestricina B

C19H18O7

74064-18-9
Éter metílico de agestricina B

C19H18O7

74064-18-9
Éter metílico de gardenina A

C22H24O9

6965-36-2
Éter metílico de gardenina A

C22H24O9

6965-36-2
Éter metílico de isotrinervinol

C23H40O4

86589-10-8
Éter metílico de obovatina

C21H20O4

69640-78-4
Éter metílico de obovatina

C21H20O4

69640-78-4
Éter metílico de obovatina

C21H20O4

69640-78-4
Éter metílico de tetrahidroanastomosina

C21H26O5

122717-46-8
Éter metílico de trinervinol

C24H42O4

86589-07-3
Éter metílico del monoacetónido de trinervinol

C25H42O4

86589-10-8
Éter monometílico de agestricina A

C19H18O7

85563-82-2
Eucaliptol

C10H8O

470-82-6
Eucannabinolida

C22H28O8

38458-58-1
Eugenol

C10H12O2

97-53-0
Eupahakonenina B

C20H24O6

82425-21-6
Eupalestina

C21H20O9

73340-44-0
Eupalestina

C21H20O9

73340-44-0
Eupalestina

C21H20O9

73340-44-0
Eupatolida

C15H20O3

6750-25-0
Eupatolida

C15H20O3

6750-25-0
Eupatorina

C18H16O7

855-96-9
Eupatoriopicrina

C20H26O6

6856-01-5
Eupatoriopicrina

C20H26O6

6856-01-5
Eupatriol

C10H14O3

99481-57-9
Eupatriol

C10H14O3

99481-57-9
Ex_AcOEt_Ptrinervia
Ex_Benceno_Mtomentosa_R
Ex_CH2Cl2_Ptrinervia_PA
Ex_CH2Cl2_Ptrinervia_R
Ex_H2O_Ptrinervia
Ex_H2O_Ptrinervia_H
Ex_H2O_Ptrinervia_R
Ex_Hex_Mtomentosa_R
Ex_Hex_Ptrinervia
Ex_Hex_Ptrinervia_FH
Ex_Hex_Ptrinervia_T
Ex_Hex_Smexicanavarmexicana_F
Ex_hexanico_fxn_polar
Ex_Me2CO_Smexicanavarmexicana_F
Ex_MeOH_Ptrinervia
Ex_MeOH_Smexicanavarmexicana_F
Ex_MeOH_Smexicanavarmexicana_H
Felopterina

C17H16O5

2543-94-4
Feniltioéter del ácido ambrósico

C21H24O4S

Flemichapparina

C16H14O4

28143-82-0
Flindersiamina

C14H11NO5

522-06-5
Flindersiamina

C14H11NO5

0522-06-05
Flowerina

C22H24O5

70872-28-5
Franserina

C15H22O4

25362-52-1
Fridelina

C30H50O

559-74-0
Fridelinol

C30H52O

5085-72-3
Friedelanol

C30H52O

16844-71-6
Friedelina

C30H50O

559-74-0_x0000_
Friedelina

C30H50O

559-74-0_x0000_
Friedelina

C30H50O

559-74-0_x0000_
Friedelina

C30H50O

559-74-0?
Friedelina

C30H50O

559-74-0_x0000_
Fruticina A

C30H48O4

96888-52-7
Fruticina B

C30H48O4

96888-51-6
Fruticulina A

C20H20O4

106664-40-8
Fruticulina A

C20H20O4

106664-40-8
Fruticulina B

C19H18O4

106664-41-9
Fruticulina B

C19H18O4

106664-41-9
Fruticulina B

C19H18O4

106664-41-9
Geijerena

C12H18

6902-73-4
Genkwanina

C16H12O5

437-64-9
Gensnerofolina B

C20H18O5

73792-75-3
Gensnerofolina B

C20H18O5

73792-75-3
Geraniol

C10H18O

106-24-1
Geraniol

C10H18O

106-24-1
Gigantanólida A

C20H26O6

112356-33-9
Gigantanólida B

C20H26O6

112372-88-0
Gigantanólida C

C20H28O6

112356-38-4
Glabranina

C20H20O4

41983-91-9
Glabranina

C20H20O4

41983-91-9
Glucósido de β-sitosterol

C35H60O6

474-58-8
Glucósido de sitosterol

C35H60O6

474-58-8
Glucósido de sitosterol

C35H60O6

474-58-8
Gnaphaliina

C17H14O6

33803-42-8
Gomfósido

C29H42O8

36597-51-0
Gomfósido

C29H42O8

36597-51-0
Guayulina A

C24H30O2

31685-97-9
Guayulina A

C24H30O2

31685-97-9
Guayulina B

C30H48O4

31685-98-0
Guayulina B

C23H30O3

31685-98-0
Helenalina

C15H18O4

6754-13-8
Hentriacontano

C31H64

630-04-6
Herniarina

C10H8O3

531-59-9
Hesperidina

C28H34O15

520-26-3
Hexaacetato de desmetilfruticulina A

C31H34O12

106685-01-2
Hexaacetato de desmetilfruticulina A

C31H34O12

106685-01-2
Hexahidro caleina A

C22H34O8

68268-78-0
Hexahidro caleina B

C22H34O8

68268-79-1
Hexahidro-bis-dehidro-piquerol A

C10H16O2

1822997-27-2
Hexahidrobahía I

C15H24O4

24268-49-3
Hexahidrocalaxina

C19H26O6

28644-87-3
Hexahidrocanambrina

C15H26O5

29135-45-3
Hexahidropiquerol A

C10H20O2

A32151-10-3
Hexahidropiquerol B

C10H20O2

A32151-11-4
Hexahidrotilifodiólida

C20H22O5

126724-96-7
Hidroxi-bis-dihidroencelina

C30H34O7

138909-44-1
Hidroxi-2-trimetoxi-3,4,5-benzaldehido

C10H12O5

59481-63-9
Hidroxilasianthina

C22H32O5

108907-32-0
Hidroxisalvigenólida

C20H20O6

102818-85-9
Hildgardtol A

C21H22O4

104799-50-0
Himenina

C15H18O4

20555-04-8
Himenina

C15H18O4

20555-04-8
Histerina

C17H24O5

5492-09-1
Histerina

C17H24O5

5492-09-1
Histerina

C17H24O5

5492-09-1
Hiyodorilactona F

C24H30O9

75351-98-3
Horminona

C20H28O4

92911-02-10
i>epi-Anhidronordihidrocanambrina

C14H18O5

3397-43-1
Icetexona

C20H22O5

61264-68-4
Icetexona

C20H22O5

61264-68-4
Icetexona

C20H22O5

61264-68-4
Imperatorina

C16H14O4

482-44-0
Incanilina

C30H48O4

31298-98-3
Incanilina

C30H48O4

31298-98-3
Incanilina

C30H48O4

129518-40-7
Incanilina

C30H48O4

31298-98-3
Incanilina

C30H48O4

31298-98-3
Incanilinol

C30H50O4

31298-99-4
Incanina

C17H22O5

31299-06-6
Incanina

C17H22O5

31299-06-6
Incomptina B

C15H18O4

153660-07-2
Infuscatina

C20H28O8

160791-21-9
Infuscatina

C20H28O8

160791-21-9
Inuroyleanol

C21H30O4

57685-31-1
Inuviscólida

CH20O3

63109-30-8
Inuviscólida

C15H20O3

63109-30-8
Isoagecorinina F

C21H22O9

144525-25-7
Isoargentatina B

C30H48O3

104121-37-1
Isoargentatina B

C30H48O3

104121-37-1
Isobutirato de 10-acetoxi-8,9-deshidrotimol

C16H20O4

61110-03-0
Isobutirato de 10-acetoxi-8,9-epoxi-7-isobutiriloxi

C20H26O7

111950-50-6
Isobutirato de cimenol

C14H20O2

65751-04-4
Isobutirato de timol

C14H20O2

5451-67-2
Isobutirato del 10-acetoxi-8,9-epoxi-7-hidroxitimol

C16H20O6

111950-51-7
Isobutirato del 10-acetoxi-8,9-epoxi-7-isobutiriloxitimol

C20H26O7

111950-50-6
Isobutirato del 10-acetoxi-8,9-epoxitimol

C16H20O5

58705-34-3
Isobutirato del 10-acetoxi-8,9-epoxitimol

C16H20O5

58705-34-3
Isobutirato del 8,9-epoxi-7-isobutiriloxitimol

C18H24O5

22571-39-7
Isobutirato del 8,9-epoxi-7-isobutiriloxitimol

C18H24O5

22571-39-7
Isocanambrina

C10H20O5

29135-49-7
Isoconchosina A

C15H18O5

28625-33-4
Isoconfertdiolida

C15H18O4

66607-75-8
Isocoreximina

C19H21NO4

14140-19-3
Isocumanina

C15H22O4

6605-52-3
Isodienona

C15H16O3

6746-35-6
Isohisterina

C17H24O5

5208-79-7
Isoperuvina

C15H20O4

6617-09-0
Isopimpinelina

C13H10O5

482-27-9
Isopimpinelina

C13H10O5

482-27-9
Isopsilostachyina

C15H20O5

3397-40-8
Isosalipurpol

C15H12O5

25515-46-2
Isosalipurpol

C15H12O5

25515-46-2
Isosalvipuberulina

C20H14O5

115321-32-9
Isosalvipuberulina

C20H14O5

115321-32-9
Isosalvipuberulina

C20H14O5

115321-32-9
Isosalvixalapadieno

C20H16O5

855297-51-7
Isotrinervinol

C20H34O4

86596-90-9
Ivalbatina

C15H20O4

37163-90-9
Ivalina

C15H20O3

15938-03-4
Ivalina

C15H20O4

5938-03-4
J Ethnopharmacol18189_alcohol

C21H32O3

22343-41-5
Jaceidina

C18H16O8

10173-01-0
JAgricFoodChem442839_II

C10H12O

180092-32-4
JAgricFoodChem442839_IIIb

C14H16<7sub>O4

180092-34-6
JAgricFoodChem442839_IVa

C10H12O

1412-97-1
JAgricFoodChem442839_IVb

C12H14O2

JAgricFoodChem442839_IVc

C11H14O

JMexChemSoc43100_4

C20H20O6

100045-36-1
JMexChemSoc43100_5

C23H28O6

257939-02-9
JMexChemSoc5071_11

C22H22O5

954377-96-9
JNatProd51243_1d

C20H24O5

115598-78-2
JNatProd5183_10

C16H20O4

6995-03-5
JNatProd5183_10

C16H20O4

6995-03-5
JNatProd5183_11

C17H26O6

114128-17-5
JNatProd5183_11

C17H26O6

114128-17-5
JNatProd5183_8

C19H22Cl3NO7

114020-66-5
JOrgChem_31673_VI

C11H10O3

5208-82-2
JOrgChem553522_4a

C14H12O6

126724-97-8
JOrgChem553522_4b

C16H16O6

126724-99-0
Kaempferol

C15H10O6

520-18-3
Kaempferol

C15H10O6

520-18-3
Karwinsinólida A

C22H28O7

92632-57-0
Karwinsinólida B

C20H26O6

163860-22-8
Karwinsinólida C

C20H26O6

163860-23-9
Kaurenol

C20H32O

2300-11-0
Kerlina

C20H24O5

98644-43-0
Kerlinólida

C22H28O7

98644-42-9
Kokusaginina

C14H13NO4

484-08-2
Kokusaginina

C14H13O4

0484-08-02
Labd-7-en-3α,15-diol

C20H36O2

88202-43-1
Labriformina

C31H39NO10S

66419-07-6
Lactona 8α-acetoxidehidrocostus

C17H20O4

94413-20-4
Lactona 8α-tigloiloxidehidrocostus

C20H24O4

94413-19-1
Lactona de isotrinervinol

C20H28O4

86589-17-5
Lactona deshidrocostus

C15H18O2

477-43-0
Languidulina

C22H22O6

114391-81-0
Lasianthina

C22H30O5

108925-36-6
Laxiflorida A

C20H22O5

258279-15-1
Laxiflórida B

C20H22O5

258279-20-8
Laxiflórida C

C20H20O5

258279-24-2
Leptocarpina

C20H26O6

73522-63-1
Leukodina

C15H18O3

17946-87-1
Ligulatina C

C19H26O6

65179-91-1
Ligustrina

C15H18O3

21677-87-2
Ligustrina

C15H18O3

21677-87-2
Limoneno

C10H16

138-86-3
Limoneno

C10H16

138-86-3
Linalol

C10H18O

78-70-6
Linalol

C10H18O

78-70-6
Linderazuleno

C15H14O

489-79-3
Linderazuleno

C15H14O

489-79-2
Linderazuleno

C15H14O

489-79-2
Linderoflavona B

C20H18O8

3162-42-3
Linoleato de metilo

C19H34O2

112-63-0
Linolenato de metilo

C19H32O2

301-00-8
Liriodenina

C17H9NO3

475-75-2
Liriodenina

C17H9NO3

475-75-2
Lupenona

C30H48O

1617-70-5
Lupenona

C30H48O

1617-70-5
Lupeol

C30H50O

545-47-1
Lupeol

C30H50O

545-47-1
Lupeol

C30H50O

545-47-1
Lupeol

C30H50O

545-47-1
Luteína

C40H56O2

127-40-2
Luteolina 7-O-diglucósido

C27H30O16

31511-92-9
Maackiaina

C16H12O5

2035-15-6
Maculina

C13H9NO4

524-89-0
Mesilato de cumambrina B

C16H22O6S

20482-36-4
Mesilato de dihidrocumambrina B

C16H24O6S

20482-40-0
Mesilato de dihidroperuvinina

C16H24O6S

13743-70-9
Metil 4-hidroxi-4,5-seco-cariofilen-5-oato

C16H28O3

163631-32-1
Metil eugenol

C11H14O2

93-15-2
Metil hildgardtol A

C22H24O4

104777-97-1
Metil-4-oxo-4,5-seco-cariofilen-5-oato

C16H26O3

108645-27-8
Metil-7-oxo-sandaracopimarato

C21H30O3

57906-34-0
Metil-7α-hidroxisandaracopimarato

C21H32O3

29367-81-5
Metilglabranina

C21H22O4

75350-44-6
Metilhidgartol B

C22H24O4

104777-99-3
Metoxidihidroneomexicanina I

C16H22O5

B5945-41-5
Mexicanina

C15H18O4

5945-41-5
Mexicanina E

C14H16O3

5945-40-4
Mexicanina I

C15H18O4

5945-41-5
Mirceno

C10H16

123-35-3
Mirceno

C10H16

123-35-3
Monoacetato de agehoustina G

C22H22O9

111316-42-8
Monoacetato de argentatina A

C32H50O5

31300-44-4
Monoacetato de argentatina A

C32H50O5

31300-44-4
Monoacetato de dihidroargentatina B

C32H52O4

Monoacetato de éster metílico del ácido 2α,3α-dihidroxicatívico

C23H38O5

88202-39-5
Monoacetónido de isotrinervinol

C23H38O4

86589-18-6
Monoacetónido de trinervinol

C23H38O4

86589-03-9
Monoginoato de metilo

C21H32O2

14699-35-5
Monoginol

C20H32O

20107-90-8
Monohidrato de amarisolida

C26H36O9.H2O

353236-33-6
Monohidrato de amarisolida

C26H36O9.H2O

353236-33-6
Montafrusina

C20H26O6

72065-36-2
Montafrusina A

C20H26O6

72065-36-2
Montafrusina B

C20H26O6

102607-36-3
Montafrusina C

C20H26O6

97170-28-0
Montafrusina D

C20H26O6

97165-63-4
Montafrusina E

C20H26O6

97165-64-5
Montafrusina F

C20H26O6

97165-65-6
Montaleucanthólida A

C19H24O5

158852-55-2
Montaleucanthólida B

C20H26O5

158848-25-0
Montaleucanthólida C

C20H24O6

158882-53-2
Montanol

C21H36O4

71117-50-5
Montanol

C21H36O4

71117-50-5
Naringenina

C15H12O5

480-41-1
Naringenina

C15H12O5

480-41-1
Nemorona

C22H28O6

32764-46-8
Neomexicanina I

C15H18O4

A5945-41-5
Nitenina

C22H28O4

92590-02-8
Nitenina

C22H28O4

92590-02-8
Norcetona de zoapatlina

C19H26O3

33054-90-9
Nornuciferina

C18H19NO2

4846-19-9
Nornuciferina

C18H19NO2

4846-19-9
Oaxacacina

C21H20O4

41724-53-2
Obovatachalcona

C21H20O4

41724-53-2
Obovatina

C20H18O4

69640-77-3
Obovatina

C20H18O4

69640-77-3
Obovatina

C20H18O4

69640-77-3
Orizabina

C19H26O7

34367-14-1
Orizabina

C19H26O7

34367-14-1
Ovalichalcona

C22H24O4

62820-10-4
Óxido de β-cariofileno

C15H24O

1139-30-6
Óxido de β-cariofileno

C15H24O

1139-30-6
Óxido de β-cariofileno

C15H24O

1139-30-6
Óxido de β-cariofileno

C15H24O

1139-30-6
Óxido de cariofileno

C15H24O

1139-30-6
Oxima de argentatina A 31300-43-3
Palmitato de lupeilo

C46H80O2

32214-80-5
Palmitato de taraxasterilo

C46H80O2

29803-90-5
Palmitato de taraxasterilo

C46H80O2

29803-90-5
Palmitato de taraxasterilo

C46H80O2

29803-90-5
Palmitato de taraxasterilo

C46H80O2

29803-90-5
Palmitato de β-amirina

C46H80O2

5973-06-8
Partomentina

C17H20O5

33649-18-2
Partoximentina

C17H24O6

100664-33-3
Patuletina

C16H12O8

519-96-0
Pectolinarigenina

C17H14O6

520-12-7
Pedalitina

C16H12O7

22384-63-0
Pentaacetato de 1β-Glucosil-piquerol A

C26H34O12

Pentaacetil-12β-hidroxicoroglaucigenin-3-O-β-D-allometilósido

C39H54O15

Peracetato de luteolina 7-O-diglucósido

C47H50O26

Peruvina

C15H20O4

6617-45-4
Peruvina

C15H20O4

6617-45-4
Peruvina

C15H20O4

6617-45-4
Peruvinina

C15H20O4

13743-58-3
Peruvinina

C15H20O4

13743-58-3
PharmaBiol45446_XXIII

C10H16N

22237-91-8
PharmaceutBiology45446_XIVb

C10H16O3

PharmBiol45446_X

C12H18

51567-09-0
PharmBiol45446_XIXa

C10H16

PharmBiol45446_XV

C10H14O

PharmBiol45446_XXa

C10H14O

PharmBiol45446_XXIb

C11H18O

PharmBiol45446_XXVa

C10H12O2

Phytochemistry_272971

C13H18O3

94935-91-8
Phytochemistry_303832_4

C21H24O4

138590-95-1
Phytochemistry17279_6

C16H24O5

66607-76-9
Phytochemistry17279_7

C16H22O5

Phytochemistry18843_3

C24H30O8

72060-78-7
Phytochemistry192439_4

C22H26O10

77084-18-5
Phytochemistry211369_1b

C27H42O7

83725-31-9
Phytochemistry211369_3

C25H44O4

Phytochemistry211369_4

C25H38O4

83725-32-0
Phytochemistry211369_5a

C25H44O4

83725-33-1
Phytochemistry211369_5b

C23H40O5

83725-35-3
Phytochemistry211369_5c

C20H38O3

83725-36-4
Phytochemistry211369_5d

C20H36O3

83725-37-5
Phytochemistry211369_6

C20H34O2

83780-55-6
Phytochemistry211369_7

C25H40O3

83725-34-2
Phytochemistry211369_7a

C25H40O3

83746-59-2
Phytochemistry212041_4b

C24H32O8

A84886-62-4
Phytochemistry212041_5a

C24H30O9

84886-63-5
Phytochemistry212041_5b

C24H30O10

84886-64-6
Phytochemistry212965_6a

C23H28O11

Sin CAS
Phytochemistry212965_6b

C22H26O10

Sin CAS
Phytochemistry21375_4c

C16H24O7

82451-35-2
Phytochemistry21375_5

C22H26O8

Sin CAS
Phytochemistry21375_7a

C22H34O7

82451-41-0
Phytochemistry21375_7a

C22H34O7

82451-41-0
Phytochemistry21375_7b

C22H34O8

82451-40-9
Phytochemistry21375_8

C22H36O8

82451-39-6
Phytochemistry221512_2

C21H30O3

88010-82-6
Phytochemistry221512_3

C20H30O2

88010-83-7
Phytochemistry221512_4

C22H32O3

88010-84-8
Phytochemistry221783_1f

C27H40O6S

88202-42-0
Phytochemistry234265_VIII

C15H20O3

16910-07-9
Phytochemistry234265_X

C15H22O3

16910-05-7
Phytochemistry23823_1d

C24H30O9

92356-99-5
Phytochemistry23823_1e

C22H26O8

92357-00-1
Phytochemistry23823_1e

C22H26O8

92357-00-1
Phytochemistry241126_2d

C24H26O7

97730-83-1
Phytochemistry241850_1d

C20H28O3

75196-94-0
Phytochemistry242981_11

C19H28O6

100664-41-3
Phytochemistry242981_11

C19H28O6

100664-41-3
Phytochemistry242981_12

C18H26O4

100664-42-4
Phytochemistry242981_13

C15H20O5S

100664-43-5
Phytochemistry242981_14

C15H20O5S

100664-44-6
Phytochemistry242981_17

C17H22O6

100664-45-7
Phytochemistry242981_4

C17H20O5

Phytochemistry242981_6

C17H22O6

100664-46-8
Phytochemistry242981_9

C15H22O4

117047-28-6
Phytochemistry261747_3

C15H18O

Phytochemistry261747_4

C15H18O

Phytochemistry262104_5

C19H26O6

110414-75-0
Phytochemistry262589_10

C20H24O6

112356-24-8
Phytochemistry262589_12

C20H24O6

112387-99-2
Phytochemistry262589_13

C20H28O6

112420-43-6
Phytochemistry26476_3b

C24H34O6

108907-33-1
Phytochemistry27217_9

C24H32O5

113476-82-7
Phytochemistry281639_4a

C21H30O11

122769-30-6
Phytochemistry281639_4b

C22H32O11

122769-31-7
Phytochemistry281639_4c

C21H32O11

122769-32-8
Phytochemistry281639_4d

C22H34O11

122769-33-9
Phytochemistry281639_5a

C17H25ClO9

121387-15-3
Phytochemistry281639_5b

C17H23ClO9

121387-21-1
Phytochemistry281639_5c

C23H34O10

121387-22-2
Phytochemistry281639_5d

C23H28O10

121387-23-3
Phytochemistry281639_6a

C23H30O10

121387-18-6
Phytochemistry281639_6b

C23H28O10

121387-19-7
Phytochemistry281639_7

C17H22O7

121387-20-0
Phytochemistry281681_7

C23H32O5

122717-48-0
Phytochemistry291689_4

C24H27O6Br

Phytochemistry29915_5

C27H40O3

128286-71-5
Phytochemistry29915_5

C27H40O3

128286-71-5
Phytochemistry301947_3

C26H40O7

135447-93-7
Phytochemistry301947_4

C24H38O6

135447-94-8
Phytochemistry301947_5

C22H34O5

135447-95-9
Phytochemistry301947_6

C24<7sub>H38O5

135447-96-0
Phytochemistry301947_7

C20H30O3

135447-97-1
Phytochemistry303941_5b

C37H52O13

Phytochemistry303941_6b

C46H58O15

Phytochemistry312859_3b

C22H24O9

93827-70-4
Phytochemistry313491_3b

C25H34O6

144785-81-9
Phytochemistry313491_3c

C27H36O7

72008-09-4
Phytochemistry313491_4a

C21H30O4

144785-80-8
Phytochemistry313491_4b

C25H34O6

144785-82-0
Phytochemistry313491_4c

C27H36O7

144785-84-2
Phytochemistry313491_5b

C24H32O6

144785-83-1
Phytochemistry313491_5c

C26H34O7

72008-22-1
Phytochemistry35447_7a

C20H26O5

154850-27-8
Phytochemistry35447_7b

C20H26O5

154850-28-9
Phytochemistry35447_9

C20H26O5

154850-29-0
Phytochemistry35721_2

C27H39BrO4

156245-31-7
Phytochemistry35721_3

C24H40O5

156245-32-8
Phytochemistry35721_4

C18H30O

126642-09-9
Phytochemistry35721_8

C22H36O4

156245-33-9
Phytochemistry35721_9

C20H36O2

156245-34-0
Phytochemistry36739_4

C21H26O5

156644-89-2
Phytochemistry38171_3a

C20H22O7

161840-10-4
Phytochemistry38171_3b

C20H22O7

161907-67-1
Phytochemistry38171_4a

C20H22O7

161840-11-5
Phytochemistry38171_4b

C20H22O7

161907-68-2
Phytochemistry38199_10

C24H28O8

162069-50-3
Phytochemistry38199_11

C26H30O9

162069-51-4
Phytochemistry38199_2

C24H30O7

162069-45-6
Phytochemistry38199_5

C26H32O9

162069-49-0
Phytochemistry38199_6

C21H28O6

162069-47-8
Phytochemistry38199_9

C20H20O6

162069-48-9
Phytochemistry39139_6

C24H30O5

165074-01-1
Phytochemistry421105_3

C20H26O4

178275-95-1
Phytochemistry521159_8

C42H40O6

260437-88-5
Phytochemistry91611_VI

C16H26O5

29135-46-4
Phyton5199_I

C12H10

137043-98-2
Phyton5199_II

C12H10

137043-99-3
Phyton5199_III

C12H10

137044-00-9
Phyton5199_IV

C12H10

55249-38-2
Phyton5199_V

C13H8S

2134-99-8
Phyton5199_VI

C13H8S

1205-94-3
Phyton5199_VII

C12H8S2

1134-61-8
Phyton5199_VIII

C12H8S3

1081-34-1
Pinocembrina

C15H12O4

480-39-7
Piquerinol

C10H16O2

309752-70-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol A

C10H14O2

32151-10-3
Piquerol B

C10H14O2

32151-11-4
Piquerol B

C10H14O2

32151-11-4
Piquerol B

C10H14O2

32151-11-4
Piquerol B

C10H14O2

32151-11-4
Pirazolina de confertina

C16H22N2O3

19908-76-0
Pirazolina de diacetato de cumanina

C20H28N2O6

6586-83-0
Pirazolina de peruvina

C16H22N2O4

104104-58-7
Pirazolina de peruvinina

C16H22N2O4

13861-85-3
Pirazolina de zaluzanina A

C16H22N2O4

14188-86-4
Plantamed60263_2b

C21H28O7

A156789-57-0
Pre-tomentol

C21H36O4

99877-58-4
Pre-tomexanthol

C20H34O5

99877-56-2
Pre-zoapatanol

C20H34O4

99877-57-3
Prenol

C5H10O

556-82-1
Proceroside

C29H40O10

25323-74-4
Psiadiarabina

C20H20O9

111950-81-3
Psilostachyina

C10H20O5

3533-47-9
Psilostachyina

C10H20O5

3533-47-9
Psilostachyina B

C15H18O4

6995-02-4
Psilostachyina C

C15H20O4

6466-67-7
Pumilina

C20H22O7

1405-19-2
Pumilina

C20H22O7

1405-19-2
Quercetagetina

C15H10O8

90-18-6
Quercetina

C15H10O7

117-39-5
Quercetina

C15H10O7

117-39-5
Quercetol A

C21H22O5

119061-05-1
Quercetol B

C23H28O4

119061-07-3
Quercetol B

C23H28O4

119061-07-3
Quercetol B

C23H28O4

119061-07-3
Quercetol C

C22H24O5

119061-08-4
Quercetol C

C22H24O5

119061-08-4
Ramnósido de quercitrina

C21H20O11

522-12-3
RevLatinoamQuim10166_IXa

C20H36O4

73786-62-6
RevLatinoamQuim10166_IXb

C26H42O7

73786-63-7
RevLatinoamQuim10166_Va

C20H24O5

73786-59-1
RevLatinoamQuim10166_VIa

C20H30O5

73786-56-8
RevLatinoamQuim10166_VIb

C21H32O5

73786-57-9
RevLatinoamQuim10166_VIIa

C20H26O5

73786-64-8
RevLatinoamQuim10166_VIIb

C22H28O6

73786-65-9
RevLatinoamQuim10166_VIIIa

C20H30O5

73786-60-4
RevLatinoamQuim10166_VIIIb

C28H38O9

73786-61-5
RevLatinoamQuim10166_X

C22H28O6

73786-58-0
RevLatinoamQuim1132_Ia

C15H24O

78796-03-9
Revlatinoamquim1145_IX

C20H32O2

73947-01-0
RevLatinoamQuim124_III

C27H38O4

31300-46-6
RevLatinoamQuim124_IX

C43H54O4

RevLatinoamQuim124_V

C31H46O6

31300-47-7
RevLatinoamQuim124_VI

C31H42O8

31300-48-8
RevLatinoamQuim124_VIIa

C39H54O4

31300-49-9
RevLatinoamQuim124_VIIb

C43H58O6

31324-31-9
RevLatinoamQuim124_VIII

C43H54O4

31300-50-2
RevLatinoamQuim124_X

C26H38O3

31300-51-3
RevLatinoamQuim124_XI

C26H40O3

31300-52-4
RevLatinoamQuim124_XII

C24H38O2

30276-38-1
RevLatinoamQuim124_XIII

C24H36O2

803-32-7
RevLatinoamQuim124_XIXa

C33H54O4

31300-61-5
RevLatinoamQuim124_XIXb

C36H56O5

31300-62-6
RevLatinoamQuim124_XV

C27H40O3

RevLatinoamQuim124_XVII

C29H44O4

RevLatinoamQuim124_XVIII

C32H50O3

RevLatinoamQuim124_XXI

C31H48O4

RevLatinoamQuim124_XXII

C33H52O4

31300-63-7
RevLatinoamQuim124_XXIII

C36H58O5

31300-64-8
RevLatinoamQuim124_XXIV

C35H48O3

RevLatinoamQuim124_XXIX

C33H52O5

RevLatinoamQuim124_XXV

C43H58O5

RevLatinoamQuim124_XXVIII

C27H42O3

RevLatinoamQuim124_XXX

C31H48O3

RevLatinoamQuim139_3

C30H46O4

31449-23-7
RevLatinoamQuim139_4

C27H38O4

31299-00-0
RevLatinoamQuim139_5a

C27H38O4

31299-01-1
RevLatinoamQuim139_5b

C28H40O4

31299-02-2
RevLatinoamQuim139_6a

C27H46O4

31299-03-3
RevLatinoamQuim139_6b

C33H52O7

31329-79-0
RevLatinoamQuim139_7a

C27H42O4

31299-04-4
RevLatinoamQuim139_7b

C31H46O6

31299-05-5
RevLatinoamQuim139_8

C31H42O8

RevLatinoamQuim1420_III

C23H34O4

86589-11-9
RevLatinoamQuim1420_IVa

C19H30O3

86589-04-0
RevLatinoamQuim1420_IVb

C23H34O5

86589-12-0
RevLatinoamQuim1420_Va

C19H32O3

86589-05-1
RevLatinoamQuim1420_Vb

C25H38O6

86589-13-1
RevLatinoamQuim1420_Vc

C22H36O3

86589-14-2
RevLatinoamQuim1420_VIIa

C19H32O2

103639-64-1
RevLatinoamQuim1420_VIIb

C23H36O4

86589-16-4
RevLatinoamQuim1420_Vla

C18H30O

86589-15-3
RevLatinoamQuim1420_XaAcO

C25H40O5

RevLatinoamQuim1420_XaME

C25H40O5

RevLatinoamQuim1420_Xb

C23H36O4

86596-91-0
Revlatinoamquim645_II

C19H26O6

56143-67-0
RevLatinoamQuim890_OAc

C16H20O2

13028-52-9
Revlatinoamquim890_Va

C17H18O6

A63124-26-6
Revlatinoamquim986_IV

C15H24O6

68268-80-4
Revlatinoamquim986_Va

C17H26O7

68268-81-5
Revlatinoamquim986_Vb

C17H26O7

68268-82-6
Revlatinoamquim986_VIa

C20H30O7

68268-83-7
Revlatinoamquim986_VIb

C20H30O7

68268-84-8
Ripariocromeno A

C14H16O4

20770-16-5
Rotenona

C23H22O6

83-79-4
Rotenona

C23H22O6

83-79-4
Rotenona

C23H22O6

83-79-4
Rotundina

C22H28O8

82451-45-4
Royleanona

C20H28O3

6812-87-9
Sacarosa

C12H22O11

57-50-1
Salicifoliol

C20H34O2

73947-03-2
Salviandulina E

C20H16O6

158994-32-2
Salviarina

C20H22O5

67927-55-3
Salviarina

C20H22O5

67927-55-3
Salviasperanol

C20H26O3

165171-17-5
Salvifaricina

C20H20O5

87321-87-7
Salvifaricina

C20H20O5

87321-87-7
Salvifolina

C22H22O7

126724-98-9
Salvigenólida

C22H22O7

102818-82-6
Salvigénolida

C22H22O7

102818-82-6
Salvigenólida

C22H22O7

102818-82-6
Salvilanguidulina A

C22H24O8

140163-62-8
Salvilanguidulina B

C22H24O8

140163-63-9
Salvilanguidulina C

C22H24O9

140198-01-2
Salvilanguidulina D

C22H24O9

140198-02-3
Salvileucantholida

C20H14O6

158994-33-3
Salvimadrensina

C20H26O5

155178-05-5
Salvimadrensinol

C20H26O5

155239-79-5
Salvimadrensinona

C20H24O5

155178-06-6
Salvimexicanólida

C22H24O7

245655-11-2
Salvimexicanólida

C22H24O7

245655-11-2
Salvimexicanólida B

C22H25O5

1374647-74-1
Salvinorina

C23H28O8

83729-01-5
Salviólida

C30H48O3

76938-50-6
Salvireptanólida

C20H18O6

135962-78-6
Salvireptanólida

C20H18O6

135962-78-6
Salvisousólida

C22H24O7

114391-79-6
Salvixalapadieno

C20H16O5

855297-50-6
Salvixalapóxido

C20H20O5

855297-48-2
Semiatrina

C20H26O6

103974-71-6
Sepulturina A

C20H22O7

1467046-74-7
Sepulturina B

C20H20O8

1467046-75-8
Sepulturina C

C20H22O7

1467046-76-9
Sepulturina D

C20H22O6

1467046-77-0
Sepulturina E

C20H22O6

1467046-78-1
Sepulturina F

C20H22O7

1467046-79-2
Sesseína

C22H26O7

113482-44-3
Sitosterol

C29H50O

83-46-5
Sitosterol

C29H50O

83-46-5
Sitosterol

C29H50O

83-46-5
Sitosterol

C29H50O

83-46-5
Sitosterol

C29H50O

83-46-5
Spectrosintj6147_1b

C19H30O9

121387-16-4
SpectrosIntJ6147_1d

C23H30O10

121387-18-6
SpectrosIntJ6147_1e

C23H28O10

121387-19-7
SpectrosIntJ6147_1f

C17H22O7

121387-20-0
SpectrosIntJ6147_2a

C17H25ClO9

121387-15-3
SpectrosIntJ6147_2b

C17H23ClO9

121387-21-1
SpectrosIntJ6147_2c

C23H30O10

121387-22-2
SpectrosIntJ6147_2d

C23H28O10

121387-23-3
Splenólida A

C20H22O6

199996-80-0
Stevina

C17H24O5

16909-97-0
Stevinsol

C22H36O4

73947-04-3
Steviserrolida A

C17H22O5

126005-63-8
Steviserrolida B

C17H22O5

126005-64-9
Sugiol

C20H28O2

511-05-7
Sugiol

C20H28O2

0511-05-07
Sulfito de cumanina

C15H20O5S

6605-51-2
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taraxasterol

C30H50O

1059-14-9
Taxodiona

C20H26O3

19026-31-4
Tehuanina A

C20H20O6

1375152-42-3
Tehuanina B

C20H20O6

1375152-43-4
Tehuanina C

C20H20O7

1375152-44-5
Tehuanina D

C20H20O6

1375152-45-6
Tehuanina E

C20H20O7

1375152-46-7
Tehuanina F

C20H20O7

1375152-47-8
Tehuanina G

C20H20O7

1375152-48-9
Tehuanina G

C20H20O7

1375152-48-9
Tehuanina H

C20H20O6

1375152-49-0
Teotihuacanina

C20H20O6

1796568-88-1
Tephrobbittina

C21H22O4

104777-98-2
Tephrobbottina

C21H22O4

104777-98-2
Tephroleocarpina A

C21H22O5

138590-93-9
Tephroleocarpina A

C21H22O5

138590-93-9
Tephroleocarpina B

C21H20O4

138590-94-0
Tephrosina

C23H22O7

76-80-2
Tephrowatsina A

C22H26O4

92590-02-9
Tephrowatsina A

C22H26O4

92590-02-9
Tephrowatsina A

C22H26O4

92590-02-9
Tephrowatsina A

C22H26O4

92590-02-9
Tephrowatsina B

C22H24O3

92590-02-11
Tephrowatsina B

C22H24O3

92590-02-11
Tephrowatsina B

C22H24O3

92590-02-11
Tephrowatsina C

C21H24O5

92590-02-12
Tephrowatsina D

C23H28O4

97640-82-9
Tephrowatsina E

C17H18O3

97640-83-0
Tepicanol

C44H50O7

201739-23-3
Tepicanol A

C44H50O7

201739-23-3
Tepicanol A

C44H50O7

201739-23-3
Tetraacetato de amarisolida

C34H44O13

178275-94-0
Tetraacetato de trinervinol

C28H42O8

86589-06-2
Tetradecanol

C14H30O

112-72-1
Tetradecatetraen-4,6,10,12,-in-8-ol

C14H18O

10523-90-7
Tetrahedron192317__X

C16H24O4

97526-43-7
Tetrahedron192317__XI

C16H28O4

97499-85-9
Tetrahedron192317__XII

C14H24O3

Tetrahedron192317__XX

C14H26O3

Tetrahedron192317_XIX

C13H18O5

Tetrahedron221499_VII

C16H22O6

6605-57-8
Tetrahedron221499_VIIa

C22H26N2 O4

6605-58-9
Tetrahedron221499_XII

C15H20O3

6605-59-0
Tetrahedron221499_XIII

C15H22O3

20554-88-5
Tetrahedron221499_XIV

C15H22O4

6605-61-4
Tetrahedron221499_XV

C17H26O4

6586-74-9
Tetrahedron221499_XVI

C17H30O4

6605-62-5
Tetrahedron221499_XVII

C15H26O3

886025-03-2
Tetrahedron221499_XVIII

C15H20O3

6617-13-6
Tetrahedron221499_XXI

C15H20O2

6605-64-7
Tetrahedron221499_XXIV

C15H20O3

6605-65-8
Tetrahedron221723_IV

C15H18O3

6617-11-04
Tetrahedron221723_Ixa

C15H20O4

6617-14-7
Tetrahedron221723_IXb

C16H22O4

6617-15-8
Tetrahedron221723_VI

C15H16O3

6746-35-6
Tetrahedron221723_VII

C15H18O3

6617-12-05
Tetrahedron221723_VIII

C15H20O3

6617-13-6
Tetrahedron2329_XII

C15H16O3

Tetrahedron2329_XIIIb

C15H22O4

10522-80-2
Tetrahedron23529_IV

C17H24O5

13743-62-9
Tetrahedron23529_IX

C15H22O3

13743-73-2
Tetrahedron23529_VIII

C15H22O2

13743-66-3
Tetrahedron23529_X

C15H24O2

13743-68-5
Tetrahedron23529_XII

C15H22O3

20554-88-5
Tetrahedron23529_XIX

C17H26O5

6825-05-04
Tetrahedron23529_XVIII

C15H22O3

13743-75-4
Tetrahedron241085_5

C22H26O11

97565-38-3
Tetrahedron245625_VIIa

C15H24O4

Tetrahedron245625_XI

C15H20O3

Tetrahedron245625_XII

C15H20O3

20482-44-4
Tetrahedron245625_XIII

C21H17N3O7

99905-43-8
Tetrahedron245625_XIV

C15H20O3

20482-45-5
Tetrahedron262775_12

C15H20O5

Tetrahedron262775_4

C17H22O5

28625-31-2
Tetrahedron262775_6

C15H18O4

28625-36-7
Tetrahedron262775_7

C15H18O4

28625-38-9
Tetrahedron262775_8

C15H18O4

Tetrahidro caleina A

C22H32O8

68268-76-8
Tetrahidro caleina B

C22H32O8

68268-77-9
Tetrahidroanastomosina

C22H28O5

122717-47-9
Tetrahidrobahia-I

C15H22O4

46943-35-5
Tetrahidrocumambrina A

C17H26O5

20482-41-1
Tetrahidroincanina

C17H26O5

100664-40-2
Tetrahidrokerlina

C20H28O5

98644-46-3
Tetrahidrolasianthina

C22H34O5

108907-31-9
Tetrahidromexicanina E

C14H20O3

Tetrahidrosalicifoliol

C20H38O2

73947-02-1
Tetrahidrostevinsol

C22H40O4

73946-98-2
Tetrahidrotirotundifolina A

C22H30O6

92356-98-4
Tetrahidrotirotundifolina A

C22H30O6

92356-98-4
Tetrahidrozexbrevina

C19H26O6

28644-87-3
Tetraneurina A

C17H22O6

22621-72-3
Tetraneurina B

C17H22O6

28587-45-3
Tetraneurina C

C19H26O7

28587-46-4
Tetraneurina D

C17H24O6

28587-47-5
Tetraneurina E

C17H24O6

25383-30-6
Tilifodiólida

C20H16O5

126724-95-6
Tilifodiólida

C20H16O5

126724-95-6
Timol

C10H14O

89-83-8
Timol

C10H14O

89-83-8
Timol

C10H14O

89-83-8
Tirotundifolin A

C20H26O6

92356-89-3
Tirotundifolina B

C20H26O6

92356-88-2
Tirotundifolina C

C20H26O6

92356-87-1
Tirotundifolina D

C20H26O6

92356-86-0
Tirotundifolina E

C20H30O7

92356-85-9
Tomentol

C21H36O4

89116-69-8
Tomentol

C21H36O4

89116-69-8
Tomexanthol

C20H34O5

99945-40-1
Tomexantol

C20H34O5

99945-40-1
Tonalensina

C20H20O5

178443-11-3
Tosilato de histerina

C24H30O7S

5208-78-6
Triacetato de 3β-hidroxi-demetil criptojaponol

C26H34O7

98604-35-4
Triacetato de agecorinina D

C25H24O12

77084-17-4
Triacetato de viridiflorina

C28H28O10

97730-81-9
Trinervinol

C20H34O4

86589-08-4
Trinervinol

C20H34O4

86589-08-4
Trinervinol

C20H34O4

86589-08-4
Trinervinol

C20H34O4

86589-08-4
Umbeliferona

C9H6O3

93-35-6
Vainillina

C8H8O3

121-33-5
Viguiestenina

C21H28O7

54153-71-8
Vilosinol

C23H23O8

60077-63-6
Viridiflorina

C22H22O7

97730-85-5
Xantomicrol

C18H16O7

16545-23-6
Xantomicrol

C18H16O7

16545-23-6
Xantotoxina

C12H8O4

298-81-7
Xantotoxina

C12H8O4

298-81-7
Zaluzanina A

C15H20O4

14026-80-3
Zaluzanina A

C15H20O4

14026-80-3
Zaluzanina A

C15H20O4

14026-80-3
Zaluzanina A

C15H20O4

14026-80-3
Zaluzanina B

C17H22O5

14051-18-4
Zaluzanina B

C17H22O5

14051-18-4
Zaluzanina C

C15H18O3

16838-87-2
Zaluzanina C

C15H18O3

16838-87-2
Zaluzanina C

C15H18O3

16838-87-2
Zaluzanina C

C15H18O3

16838-87-2
Zaluzanina D

C17H20O4

16838-85-0
Zaluzanina D

C17H20O4

16838-85-0
Zaluzanina D

C17H20O4

16838-85-0
Zexbrevina

C19H22O6

28644-86-2
Zexbrevina B

C19H24O7

34302-19-7
Zinniolida

C15H18O2

73020-91-4
Zoapatanol

C20H34O4

71117-51-6
Zoapatanol

C20H34O4

71117-51-6
Zoapatanolida A

C20H26O6

84886-38-4
Zoapatanolida A

C20H26O6

84886-38-4
Zoapatanolida A

C20H26O6

84886-38-4
Zoapatanolida A

C20H26O6

84886-38-4
Zoapatanolida B

C20H26O6

84886-37-3
Zoapatanolida C

C22H26O9

90734-99-9
Zoapatanolida C

C22H26O9

90734-99-9
Zoapatanolida C

C22H26O9

90734-99-9
Zoapatanolida D

C22H26O8

90735-00-5
Zoapatanolida D

C22H26O8

90735-00-5
Zoapatanolida D

C22H26O8

90735-00-5
Zoapatanolida E

C20H24O8

99957-08-1
Zoapatanolida F

C22H28O7

135447-98-2
Zoapatlina

C20H28O2

73483-88-2
Zoapatol A

C22H36O5

135447-91-5
Zoapatol B

C20H34O3

135447-92-6
α-Amirina

C30H50O

638-95-9
α-Toxicarol

C23H22O7

82-09-7
β-Amirina

C30H50O

559-70-6
β-Caroteno

C40H56

7235-40-7
β-D-Glucosa

C6H12O6

492-61-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
β-Sitosterol

C29H50O

83-46-5
βSitosterol

C29H50O

83-46-5
βSitosterol

C29H50O

83-46-5
βSitosterol

C29H50O

83-46-5
ψ-Taraxasterol

C30H50O

464-98-2
ψ-Taraxasterol

C30H50O

464-98-2
ψ-Taraxasterol

C30H50O

464-98-2