Phytochemistry38199_9

Phytochemistry38199_9

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 162069-48-9
 • Nombre sistemático:

  2aS-(2aα,11α,11aβ,11bα)]-3,11,11a,11b-tetrahidro-8,11-dihidroxi-2a-metil-9-(1-metiletil)-benzo[5,6]ciclohept[1,2,3-cd]isobenzofuran-2,7,10(2aH)-triona

 • Fórmula molecular:

  C20H20O6

 • Masa molecular (g/mol):  356
 • Rotación específica de sodio (°):

  +772 (CHCl3)

 • Características físicas:

  Sólido amorfo anaranjado

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (300 MHz; CDCl3)
  RMN13C (75 MHz; CDCl3)
  DEPT
  COSY

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Abietane and icetexane diterpenoids from Salvia candicans
 • Última actualización:  agosto 7, 2017