Tonalensina

Tonalensina

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 178443-11-3
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2R,3aS,4E,6Z,12R,13aR,14S)-
  rel-2-(3-furanil)-2,3,11,12-tetrahidro-14-metil-13aH-3a,12-
  metanodifuro[2,3-b:3′,4′-h]oxacicloundecin-8(10H)-ona

 • Fórmula molecular:

  C20H20O5

 • Masa molecular (g/mol):  340
 • Punto de fusión (°):

  191-193

 • Características físicas:


  Cristales (AcOEt / Hexano)

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  EMIE
  RMN1H (500 MHz; CDCl3, Me2CO-d6: DMSO-d6 9:1)
  RMN13C (125 MHz; CDCl3, Me2CO-d6: DMSO-d6 9:1)

  COSY
  TOCSY
  HMQC
  HMBC“

 • ¿Existen rayos X?: Si
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  agosto 9, 2017