2-O-Acetil-1-O-isobutiril-6-O-tiglil-β-D-glucopiranosa

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 121387-14-2
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  2-Acetato-6-[(2E)-2-metil-2-butenoato]-1-(2-metilpropanoato) de β-D-glucopiranosa

 • Fórmula molecular:

  C17H26O9

 • Masa molecular (g/mol):  374
 • Punto de fusión (°):


  147-148

 • Rotación específica de sodio (°):


  -60.16 (CHCl3)

 • Características físicas:

  Cristales blancos (Hexano-AcOEt)

 • Técnicas espectroscópicas:


  UV (MeOH)

  IR(CHCl3)

  EMIE 70eV
  RMN1H(80 MHz; CDCl3)
  RMN13C (20 MHz; CDCl3)“

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - The monoterpene 9-hydroxythymol from Bahia schaffneri var. aristata
 • Última actualización:  agosto 7, 2017