Anastomosina

Anastomosina

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 122717-44-6
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2aS,11aS,11bR)-3,4,11a,11b-tetrahidro-8-hidroxi-2a-metil-9-(1-metiletil)-benzo[5,6]ciclohept[1,2,3-cd]isobenzofuran-2,7,10(2aH)-triona

 • Fórmula molecular:

  C20H20O5

 • Masa molecular (g/mol):  340
 • Punto de fusión (°):

  207-215

 • Rotación específica de sodio (°):


  -426.47 (Piridina)

 • Características físicas:

  Producto amarillo cristalino

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (80 MHz; CDCl3)
  RMN13C (20 MHz; CDCl3)
  EM (70 eV)
  SFORD

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Abietane and icetexane diterpenoids from Salvia candicans
 • Última actualización:  agosto 7, 2017