Salviandulina E


Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 158994-32-2
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (5R,8R,12aS)-rel-(-)-8-(3-
  furanil)-5,6-dihidro-5-hidroxi-7-metil-1H,3H-furo[3′,4′:4,5]ciclohept[1,2-f]isobenzofuran-3,10(8H)-diona

 • Fórmula molecular:

  C20H16O6

 • Masa molecular (g/mol):  352
 • Punto de fusión (°):

  150-155

 • Rotación específica de sodio (°):

  -36.66 (MeOH)

 • Características físicas:

  Sólido amorfo

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (Nujol)
  RMN1H (200 MHz; DMSO-d6)
  RMN13C (50 MHz; CDCl3 + DMSO-d6 1:1 )
  EMIE
  COSY
  DEPT
  HETCOR
  COLOC

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Esquema de Reacción: Ver esquema de reacción
 • Compuesto(s) derivado(s): Mostrar/Ocultar
 • Artículo IQ: - Salvigenane and isosalvipuberulan diterpenoids from Salvia leucantha
 • Última actualización:  diciembre 6, 2018