Diacetato de Zaluzanina A

Diacetato de Zaluzanina A

Información del compuesto:

 • Tipo de compuesto:  Derivado
 • Compuesto padre: Mostrar/Ocultar
 • CAS: 14026-81-4
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2S,3S,3aR,7S,7aR,8aR,8bS,9S)-2,9-bis(Acetiloxi)octahidro-3,8a-dimetil-6-metilen-3a,7-metano-3aH-ciclopenta[b]cicloprop[d]oxocin-5(1H)-ona

 • Fórmula molecular:

  C19H24O6

 • Masa molecular (g/mol):  348
 • Punto de fusión (°):

  108-109 (Hexano-Me2O)

 • Rotación específica de sodio (°):

  22

 • Características físicas:

  Agujas

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)
  UV (95% EtOH)
  RMN1H (60 MHz, CDCl3)

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  noviembre 9, 2016