7α-Acetoxi-7,8α-dihidrogensnerofolina B

7α-Acetoxi-7

Información del compuesto:

 • Organismo(s):
 • Tipo de compuesto:

   Aislado

 • Nombre sistemático:

  (3R,4aR,4bS,10aS,12R,12aR)-rel-(-)-12-(Acetiloxi)-3-(3-furanil)-3,4,4a,11,12,12a-hexahidro-4a-metil-1H,10H-furo[3′,4′:4a,5]nafto[2,1-c]piran-1,8(4bH)-diona

 • Fórmula molecular:

  C20H22O7

 • Masa molecular (g/mol):

   398

 • Punto de fusión (°):

  193-195

 • Rotación específica de sodio (°):

  -94.8° (EtOH)

 • Características físicas:

  Sólido cristalino

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (EtOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (300 MHz, CDCl3)
  RMN13C (125 MHz; CDCl3)
  COSY
  NOESY
  HSQC
  HMBC
  EMFAB+
  EMAR

 • ¿Existen rayos X?:

  No

 • CAS:

  340829-65-4

 • Reacción:

  Ver esquema de reacción

 • Artículo IQ:
 • Última actualización:

   noviembre 7, 2016