7,20-Dihidroanastomosina

7

Información del compuesto:

 • Organismo(s):
 • Tipo de compuesto:

   Aislado

 • Sinónimos:
  Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2aS,11aS,11bR)-3,4,6,11,11a,11b-hexahidro-8-hidroxi-2a-metil-9-(1-metiletil)-benzobenzo[5,6]ciclohept[1,2,3-cd]isobenzofuran-2,7,10(2aH)-triona

 • Fórmula molecular:

  C20H22O5

 • Masa molecular (g/mol):

   342

 • Punto de fusión (°):

  217-220 (Hexano-Me2CO)

 • Rotación específica de sodio (°):

  +55 (CH2Cl2

 • Características físicas:

  Sólido cristalino amarillo

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (500 MHz; CDCl3)
  RMN13C (125 MHz; CDCl3)
  EMIE (70 eV)
  COSY
  DEPT
  HETCOR
  HMQC
  HMBC

 • ¿Existen rayos X?:

  No

 • CAS:

  198078-77-2

 • Artículo IQ:
 • Última actualización:

   octubre 31, 2016