8α-(2′-Metilbutiriloxi)-9α-hidroxi-montahibisciolida

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 158591-64-1
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  Éster (2S)-(3R,3aS,4R,4aR,9aS,9bR)-2,3,3a,4,4a,7,8,9,9a,9b-decahidro-4a-hidroxi-3,5-dimetil-9-metilen-2-oxoazuleno[1,2-b]furan-4-ílico del ácido 2-metil-butanoico

 • Fórmula molecular:

  C20H28O5

 • Masa molecular (g/mol):  348
 • Punto de fusión (°):

  159-163

 • Características físicas:

  Cristales

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)

  RMN1H (400 MHz)

  EMIE 70 eV

 • ¿Existen rayos X?: Si
 • Artículo IQ: - Sesquiterpene lactones from Montanoa leucantha subsp. leucantha
 • Última actualización:  agosto 8, 2017