2β-Hidroxisalvigenólida

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 855297-49-3
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (5S,6aR,8R,10aR,12R,12aR)-rel-(-)-12-(Acetiloxi)-8-(3-furanil)-5,6,6a,10a,11,12-hexahidro-5-hidroxi-7-metil-1H,3H-furo[3′,4′:4,5]ciclohept
  [1,2-d]isobenzofuran-3,10(8H)-diona

 • Fórmula molecular:

  C22H22O8

 • Masa molecular (g/mol):  414
 • Rotación específica de sodio (°):

  -52 (CHCl3)

 • Características físicas:

  Polvo amorfo

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (película)
  RMN1H (300 MHz; CDCl3)
  RMN13C (125 MHz; CDCl3)
  EMIE
  EMIEAR

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Unsaturated diterpenoids with a novel carbocyclic skeleton from Salvia xalapensis
 • Última actualización:  agosto 8, 2017