19(R)-Acetoxi-19-deoxoicetexona


Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 194231-18-0
 • Nombre sistemático:

  [2R-(2α,3β,3aβ,10aβ)]-2-(Acetiloxi)-2,3,3a,10-tetrahidro-8-hidroxi-3-metil-7-(1-metiletil)-3,10a-propano-10aH-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]furan-6,9-diona

 • Fórmula molecular:

  C22H26O6

 • Masa molecular (g/mol):  386
 • Punto de fusión (°):

  185-188 (Me2CO-Hexano)

 • Rotación específica de sodio (°):

  +134.6 (MeOH)

 • Características físicas:

  Sólido cristalino anaranjado

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (KBr)
  RMN1H (300 MHz; CDCl3)
  RMN13C (75 MHz; CDCl3)
  DEPT
  NOESY
  EMIE (70 eV)

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Actividad biológica:

  Actividad antibacterial moderada en contra de Escherichia coli a 500 μg/disco

 • Esquema de Reacción: Ver esquema de reacción
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  diciembre 6, 2018