Salvisousólida

Salvisousólida

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 114391-79-6
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (3aS,5R,6S,6aR,11bS,11cR,12S)-5-(acetiloxi)-5,6,6a,11b,11c,12-hexahidro-12- hidroxi-6,6a-dimetil-3H-furo[3”,4”:4’a,5′]nafto
  [1′,8′:5,6,7]ciclohepta[1,2-b]furan-1,8(4H,7H)-diona

 • Fórmula molecular:

  C22H24O7

 • Masa molecular (g/mol):  400
 • Punto de fusión (°):

  116-117

 • Características físicas:

  Polvo amorfo

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (300 MHz; CDCl3)
  RMN13C (50 MHz; CDCl3)
  EM (70 eV)
  COSY
  DEPT
  HETCOR

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Actividad biológica:


  Actividad antialimentaria en contra de larvas de Spodoptera littoralis

 • Artículo IQ: - Clerodane diterpenoids from Salvia urolepis
 • Última actualización:  agosto 8, 2017