4β,5α-Epoxi-8α-isobutiriloxi-trans-germacr-1(10)-en-12,6-ólida

4β

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 156857-34-0
 • Nombre sistemático:

  Éster [1aS-(1aR,4E,7R,7aS,10aS,10bR)]-1a,2,3,6,7,7a,8,9,10a,10b-decahidro-1a,5-dimetil-8-metilen-9-oxooxireno[9,10]ciclodeca[1,2-b]furan-7-ílico del ácido 2-metil-propanoico

 • Fórmula molecular:

  C19H26O5

 • Masa molecular (g/mol):  334
 • Punto de fusión (°):

  157-160

 • Rotación específica de sodio (°):

  -75.5 (CHCl3)

 • Características físicas:

  Cristales blancos (hexano-acetato de Etilo)

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)

  IR (CHCl3)

  RMN1H (80 MHz; CDCl3)

  EMIQ

  EMIE 70 eV

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - New sesquiterpene lactones from Montanoa tomentosa subsp. xanthiifolia
 • Última actualización:  agosto 8, 2017