Karwinsinólida A

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 92632-57-0
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  Éster (1aS,4E,6R,7R,7aR,10aR,10bS)-6-(acetiloxi)-1a,2,3,6,7,7a,8,9,10a,10b-decahidro-1a,5-dimetil-8-metilen-9-oxooxireno[9,10]ciclodeca[1,2-b]furan-7-ílico del ácido 2-metil-2-butenoico

 • Fórmula molecular:

  C22H28O7

 • Masa molecular (g/mol):  404
 • Punto de fusión (°):

  204-206

 • Características físicas:

  Cristales

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)

  RMN1H (200 MHz; CDCl3 y C6D6)

  RMN13C (50 MHz; CDCl3)

  EMIE 70 eV

  EMIQ

  COSY

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Sesquiterpene lactones and a seco-caryophyllene derivative from Montanoa karwinskii
 • Última actualización:  agosto 8, 2017