Acetato de peruvinina


Información del compuesto:

 • Tipo de compuesto:  Derivado
 • Compuesto padre: Mostrar/Ocultar
 • CAS: 13743-59-4
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  [3aR-(3aα,4aβ,5β,7aα,8β,9aα)]-5-(Acetiloxi)octahidro-4a,8-dimetil-3-metilen-azuleno[6,5-b]furan-2,6(3H,4H)-diona

 • Fórmula molecular:

  C17H22O5

 • Masa molecular (g/mol):  306
 • Punto de fusión (°):

  220 (Me2CO-hexano)

 • Rotación específica de sodio (°):

  -37 (CHCl3)

 • Rotación específica de mercurio (°):

  -191 (λ=400 nm)
  -466 (λ=360 nm)
  -1685 (λ=330 nm)
  -2325 (λ=320 nm)
  -2167 (λ=315 nm, dioxano)

 • Características físicas:

  Prismas

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)
  UV (EtOH)
  RMN1H (60 MHz, CDCl3)

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Ver esquema de reacción Ver esquema de reacción
 • Compuesto(s) derivado(s): Mostrar/Ocultar
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  abril 26, 2019