Salvifaricina

Salvifaricina

Información del compuesto:

 • Organismo(s):
 • Tipo de compuesto:

   Aislado

 • Sinónimos:
  Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2R,3aS,3bR,9aS,11R,12aR,
  13S)-2-(3-furanil)-2,3,10,11-tetrahidro-13-metil-12aH-3a-
  11-metano-9H-difuro[3,2-a:3′,4′-f][3]benzoxepin-7(3bH)-
  ona

 • Fórmula molecular:

  C20H20O5

 • Masa molecular (g/mol):

   340

 • Punto de fusión (°):

  214-216

 • Rotación específica de sodio (°):


  155.2 (CHCl3)
  1438.9 (CHCl3; λ = 365 nm)

 • Características físicas:

  Producto blanco cristalino

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)
  EMIE (70 eV)

  UV (EtOH)
  RMN1H (500 MHz; CDCl3)
  RMN13C (125 MHz; CDCl3)

  COSY
  TOCSY
  HSQC
  HMBC
  NOESY“

 • ¿Existen rayos X?:

  Si

 • CAS:

  87321-87-7

 • Artículo IQ:
 • Última actualización:

   agosto 9, 2017