1α2α-Epoxi-3,4α-dihidrolinearolactona


Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 135962-77-5
 • Nombre sistemático:

  [2R-(2α,4aα,6aS,9aα,10aβ,
  11aβ,11bα,11cα)]-2-(3-furanil)octahidro-11c-metil-2H,7H-furo[3′,4′:4a,5]oxireno[7,8]nafto[2,1-c]piran-4,9(1H,4aH)-diona

 • Fórmula molecular:

  C20H22O6

 • Masa molecular (g/mol):  358
 • Punto de fusión (°):

  236-238

 • Rotación específica de sodio (°):

  +22 (CHCl3)

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (80 MHz; CDCl3)
  RMN13C (20 MHz; DMSO-d6)

  EMIES (70 eV)
  SFORD
  APT

 • ¿Existen rayos X?: Si
 • DOI:   https://doi.org/10.1016/0031-9422(91)83644-Z
 • Artículo IQ: - Clerodane and seco-clerodane diterpenoids from Salvia reptans
 • Última actualización:  diciembre 6, 2018