19-Deoxiicetexona

19-Deoxiicetexona

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 198078-76-1
 • Nombre sistemático:

  [3S-(3α,3aα,10aα)]-2,3,3a,4-Tetrahidro-8-hidroxi-3-metil-7-(1-metiletil)-3,10a-propano-10aH-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]furan-6,9-diona

 • Fórmula molecular:

  C20H24O4

 • Masa molecular (g/mol):  328
 • Punto de fusión (°):

  231-234º C (Hexano-Me2CO)

 • Rotación específica de sodio (°):

  +38.6 (MeOH)

 • Características físicas:

  Sólido cristalino amarillo

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)
  RMN1H (300 MHz; CDCl3)
  RMN13C (75 MHz; CDCl3)
  EMIE (70 eV)
  COSY
  DEPT
  HETCOR
  HMQC
  HMBC

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Abietane and icetexane diterpenoids from Salvia ballotaeflora and Salvia axillaris
 • Última actualización:  octubre 31, 2016