Diacetato de dihidrozaluzanina A

Diacetato de dihidrozaluzanina A

Información del compuesto:

 • Tipo de compuesto:  Derivado
 • Compuesto padre: Mostrar/Ocultar
 • CAS: 14026-83-6
 • Nombre sistemático:

  Diacetato de octahidro-2,9-dihidroxi-3,6,8a-trimetil-3a,7-metano-3aH-ciclopenta[b]cicloprop[d]oxocin-5(1H)-ona

 • Fórmula molecular:

  C19H26O6

 • Masa molecular (g/mol):  350
 • Punto de fusión (°):

  162-164 (Me20-Pentano)
  162-165 como derivado de 3-Monoacetato de dihidrozaluzanina A

 • Rotación específica de sodio (°):

  40.5

 • Características físicas:

  Prismas

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CHCl3)
  RMN1H (60 MHz, CDCl3)

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  noviembre 9, 2016