Zaluzanina A


About/Help

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  (2S,3S,3aR,7S,7aR,8aR,8bS,9S)-Octahidro-2,9-dihidroxi-3,8a-dimetil-6-metilen-3a,7-metano-3aH-ciclopenta[b]cicloprop[d]oxocin-5(1H)-ona

 • Fórmula molecular:

  C15H20O4

 • Masa molecular (g/mol):  264
 • Punto de fusión (°):

  253-254

 • Rotación específica de sodio (°):

  -10 (EtOH)

 • Características físicas:

  Cristales (Me2CO)

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (KBr)
  UV (EtOH)
  RMN1H (60 MHz, CDCl3)
  RMN13C (75.5 MHz, CDCl3)
  DEPT
  HMBC
  ROESY
  HMQC
  HSQC
  HMBC

 • ¿Existen rayos X?: Si
 • CAS: 14026-80-3
 • Compuesto(s) derivado(s): Mostrar/Ocultar
 • Artículo IQ: Mostrar/Ocultar
 • Última actualización:  octubre 16, 2018