7β,15-Dihidroxieabietatrieno

7β

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 105037-91-0
 • Nombre sistemático:

  [4bS-(4b&alfa;,8aβ,10&alfa;)]-4b,5,6,7,8,8a,9,10-Octahidro-10-hidroxi-&alfa;,&alfa;,4b,8,8-pentametil-2-fenantrenmetanol

 • Fórmula molecular:

  C20H30O2

 • Masa molecular (g/mol):  302
 • Punto de fusión (°):

  136

 • Rotación específica de sodio (°):

  +80.8 (CHCl3)

 • Características físicas:

  Agujas incoloras (Et2O-CHCl3)

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)
  IR (CHCl3)

  RMN1H (80 MHz; CDCl3)
  RMN13C (20 MHz; C5D5N)

  EMIE (75 eV)

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Compuesto(s) derivado(s): Mostrar/Ocultar
 • Artículo IQ: - An abietane diterpenoid from Salvia sapinae
 • Última actualización:  agosto 9, 2017