Zoapatanolida C

Zoapatanolida C

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 90734-99-9
 • Sinónimos: Mostrar/Ocultar
 • Nombre sistemático:

  Éster (3aR,4R,5R,7S,7aR,8aR,8bR,8cS)-7-(acetiloxi)- 2,3,3a,4,5,7,7a,8a,8b,8c-decahidro-4,8b-dihidroxi-6,8a-dimetil-3-metileno-2-oxooxireno[2,3]azuleno[4,5-b]furan-5-ílico del ácido (2Z)-2-metil-2-butenoico

 • Fórmula molecular:

  C22H26O9

 • Masa molecular (g/mol):  434
 • Punto de fusión (°):


  117-118

 • Características físicas:

  Cristales

 • Técnicas espectroscópicas:

  UV (MeOH)

  IR (KBr)

  RMN1H (80 MHz; CDCl3)

  EMIE

  EMIQ“

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Oxepane diterpenoids sesquiterpene lactones from “Zoapatle” (Montanoa tomentosa) a mexican plant with oxytocic activity
 • Última actualización:  agosto 9, 2017