9β-Hidroxi-8α-senecioiloxi-trans,trans-germacra-1(10),4-dien-cis-6,12-ólida

9β-Hidroxi-8α-senecioiloxi-trans

Información del compuesto:

 • Organismo(s): Mostrar/Ocultar
 • Tipo de compuesto:  Aislado
 • CAS: 99877-96-0
 • Nombre sistemático:

  Éster [3aR-(3aR,4R,5R,6E,10E,11aS)]- 2,3,3a,4,5,8,9,11a-octahidro-5-hidroxi-6,10-dimetil-3-metilen-2-oxociclodeca[b]furan-4-ílico del ácido 3-metil-2-butenoico

 • Fórmula molecular:

  C20H26O5

 • Masa molecular (g/mol):  346
 • Rotación específica de mercurio (°):

  [-135 /(λ = 589 nm); -141 /(λ = 578 nm); -163 /(λ = 546 nm); -291 /(λ = 436 nm)] (CHCl3)

 • Características físicas:

  Aceite incoloro

 • Técnicas espectroscópicas:

  IR (CCl4):
  RMN1H (400 MHz; CDCl3)

  EM“

 • ¿Existen rayos X?: No
 • Artículo IQ: - Sesquiterpene lactones from Montanoa gigas and the crystal structure of gigantanolide A
 • Última actualización:  agosto 8, 2017