Glabro

Glabro

Lampiño, deprovisto de pelo o vello.