Adnado, adnato

Adnado

Referente a órganos o partes de órganos fusionados.